Tempusprojekt

Kontakt

Vijadukt na Volgogradskom prospektu

Rekonstrukcija Volgogradskog prospekta od Sadovog kolyca do čvorišta s MKAD. Vijadukt na križanju s Volžskim bulevarom Tip projekta: Mostovi i konstrukcije Država: Rusija

Izgradnja novog vijadukta sastavni je dio Rekonstrukcije Volgogradskog prospekta od Sadovog kolyca (rotora) do čvorišta s MKAD (Moskovska kružna zaobilaznica) u jugoistočnom administrativnom okrugu grada Moskve, oblasti „Kuzminki“.

Projektom je predviđen vijadukt ukupne duljine 516,35 m, dok je ukupna duljina zahvata zajedno sa potpornim zidovima na pristupnim rampama 753,1 m.

Ukupna širina vijadukta je 29,14 m. Vijadukt se sastoji od 13 raspona podijeljenih u tri dilatacije.

Izrađena je kompletna projektna dokumentacija za vijadukt i potporne konstrukcije na prilaznim rampama.

Izgradnja novog vijadukta sastavni je dio Rekonstrukcije Volgogradskog prospekta od Sadovog kolyca (rotora) do čvorišta s MKAD (Moskovska kružna zaobilaznica) u jugoistočnom administrativnom okrugu grada Moskve, oblasti „Kuzminki“. Trenutno se na lokaciji budućeg vijadukta nalazi nekoliko priključaka sporednih ulica na Volgogadski prospekt u jednoj razini. Projektom ceste predviđena je rekonstrukcija Volgogradskog prospekta na križanju s Volžskim bulevarom i organizacija prometa u dvije razine. Projektom se predviđa izgradnja vijadukta preko postojećeg prolaza za Volžskij bulevar.

Projektom je predviđen vijadukt ukupne duljine 516,35 m, dok je ukupna duljina zahvata zajedno sa potpornim zidovima na pristupnim rampama 753,1 m. Preko nadvožnjaka prelazi prometnica sa po tri vozna traka u svakom smjeru, tako da je ukupna širina vijadukta 29,14 m. Vijadukt se sastoji od 13 raspona podijeljenih u tri dilatacije. Najveći raspon se nalazi u srednjoj dilataciji i iznosi 57 m. U prvoj i zadnjoj dilataciji je projektirana rasponska konstrukcija koja se sastoji od širokopojasnih prednapregnutih I nosača, dok je u srednjoj dilataciji predviđena spregnuta čelično-betonska konstrukcija (četiri uzdužna čelična sanduka povezana sa poprečnim nosačima i spregnuta s betonskom kolničkom pločom). Predviđeno je da se čelična rasponska konstrukcija izvede metodom uzdužnog potiskivanja.

Objekt je u izgradnji.

Izrađena je kompletna projektna dokumentacija za vijadukt i potporne konstrukcije na prilaznim rampama, što uključuje:

    Glavni i izvedbeni građevinski projekt vijadukta i potpornih zidova,

    Projekt organizacije građenja,

    Projekt naguravanja čelične konstrukcije,

    Projekt pomoćnih potpornih konstrukcija i skela.

Projektanti