Tempusprojekt

Kontakt

Norme

Od samog osnivanja Tempus je posebnu pozornost poklanjao postavljanju visokih standarda kvalitete ukupnog poslovanja. U tu svrhu uspostavljen je integrirani sustav upravljanja koji obuhvaća primjenu:

  • sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015

  • sustava upravljanja okolišem prema normi ISO 14001:2015

  • sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu prema normi ISO 45001:2018

Iz izvješća o provedenom auditu, norma ISO 9001:2008

„Sustav upravljanja kvalitetom tvrtke Tempus projekt d.o.o. primjer je vrlo uspješne implementacije zahtjeva norme ISO 9001. Za istaći je svakako opredijeljenost i svjesnost Uprave o važnosti funkcioniranja sustava, jasno definirani procesi i njihovo praćenje te aktivno sudjelovanje zaposlenika.“

Certifikacijska kuća: SGS Adriatica d.o.o. (http://www.sgsgroup.hr/)

Vodeći auditor: Marijan Vučak

Naziv izvještaja: Certifikacija sustava upravljanja

Datum sastavljanja izvještaja: 13.10.2014.

Kreditni rejting tvrtke je AAA.