Tempusprojekt

Kontakt

Jezične vještine

Tempus projekt posluje u internacionalnom okruženju zbog čega se svakodnevna komunikacija odvija, osim na hrvatskom, na ruskom i engleskom jeziku.