Tempusprojekt

Kontakt

Ostale aktivnosti

  • Odlagališta otpada, pretovarne stanice, trafostanice (građevinski dio) i drugi pomoćni objekti na odlagalištu
  • Sanacija odlagališta
  • Upotreba tehnologije na odlagalištu
  • Priprema izvještaja o učestalosti vozila za potrebe Centra za gospodarenje otpadom
  • Izračun količina otpada za potrebe lokalne samouprave