Tempusprojekt

Kontakt

Geotehnika i hidrotehnika

  • Hidrotehničke građevine
  • Kanalizacijski sustavi
  • Sustavi odvodnje i pročišćavanja oborinskih voda
  • Separatori
  • Lagune, infiltracijski, zaštitni i odvodni jarci
  • Propusti
  • Projekti temeljenja cestovnih građevina, stambenih zgrada i industrijskih objekata
  • Geotehnički projekti trasa cesta i željeznica
  • Geotehničke konstrukcije: armirani nasipi, zonirani nasipi i gabioni