Tempusprojekt

Kontakt

Rjazanskij prospekt

Rekonstrukcija čvorišta na križanju MKAD s Rjazanskim prospektom. Proširenje postojećeg nadvožnjaka Tip projekta: Mostovi i konstrukcije Država: Rusija

Rekonstrukcijom čvorišta na križanju MKAD-a s Rjazanskim prospektom predviđeno je proširenje postojećeg nadvožnjaka kojim MKAD prelazi preko Rjazanskog prospekta kako bi se osigurala dodatna traka za skretanje u desno. Proširuje se samo zapadna strana postojećeg nadvožnjaka. Čvorište se nalazi u jugoistočnom administrativnom okrugu grada Moskve „Byhino-Žulebino“.

Ukupna duljina nadvožnjaka je 76,6 m. Rasponska konstrukcija će biti jednaka kao i na postojećem nadvožnjaku.

Izrađena je kompletna projektna dokumentacija za nadvožnjak.

Rekonstrukcijom čvorišta na križanju MKAD-a s Rjazanskim prospektom predviđeno je proširenje postojećeg nadvožnjaka kojim MKAD prelazi preko Rjazanskog prospekta kako bi se osigurala dodatna traka za skretanje u desno. Proširuje se samo zapadna strana postojećeg nadvožnjaka. Čvorište se nalazi u jugoistočnom administrativnom okrugu grada Moskve „Byhino-Žulebino“.

Nadvožnjak ima četiri raspona, od kojih je najveći duljine 22,5 m, dok je ukupna duljina nadvožnjaka 76,6 m. Predviđeno je proširenje postojećeg nadvožnjaka za 8,2 na upornjaku U1 pa do 7,8 m na upornjaku N5. Uz postojeće stupove, izgradit će se po jedan stup na svakom stupnom mjestu koji nalikuju postojećima, a jednako tako će se izvesti i novi upornjaci uz postojeće. Rasponska konstrukcija će biti jednaka kao i na postojećem nadvožnjaku, armiranobetonska ploča debljine 100 cm sa štednim otvorima.

Za cijelo vrijeme izgradnje mora se osigurati promet po postojećem nadvožnjaku kao i po prometnici ispod njega, zbog čega je projektirana i privremena skela sa nosačima, kako bi se osigurao slobodni profil na prometnici ispod nadvožnjaka.

Objekt je u izgradnji.

Izrađena je kompletna projektna dokumentacija za nadvožnjak što uključuje:

    Glavni i izvedbeni građevinski projekt proširenja nadvožnjaka,

    Projekt organizacije građenja,

    Projekt pomoćnih potpornih konstrukcija i skela.

Projektanti