Tempusprojekt

Kontakt

Rjazanskij prospekt. Vijadukt koji skreće u lijevo

Rekonstrukcija čvorišta na križanju MKAD s Rjazanskim prospektom. Vijadukt koji skreće u lijevo s vanjske strane MKAD prema centru Tip projekta: Mostovi i konstrukcije Država: Rusija

Rekonstrukcijom čvorišta na križanju MKAD-a s Rjazanskim prospektom predviđeno je izgradnja rampe za skretanje lijevo s MKAD-a na Rjazanski Prospekt prema centru grada Moskve. U sklopu te rampe nalazi se i vijadukt koji prelazi preko Rjazanskog Prospekta, istočno od MKAD-a. Čvorište se nalazi u jugoistočnom administrativnom okrugu grada Moskve "Byhino-Žulebino".

Ukupna duljina vijadukta je 169 m. Širina vijadukta iznosi 8,5 m.

Izrađena je projektna dokumentacija za vijadukt.

Rekonstrukcijom čvorišta na križanju MKAD-a s Rjazanskim prospektom predviđeno je izgradnja rampe za skretanje lijevo s MKAD-a na Rjazanski Prospekt prema centru grada Moskve. U sklopu te rampe nalazi se i vijadukt koji prelazi preko Rjazanskog Prospekta, istočno od MKAD-a. Čvorište se nalazi u jugoistočnom administrativnom okrugu grada Moskve "Byhino-Žulebino".

Vijadukt se sastoji od pet raspona od kojih je najveći duljine 35 m, dok je ukupna duljina vijadukta 169 m. Širina vijadukta iznosi 8,5 m. Rasponska konstrukcija se sastoji od dva čelična sanduka koji su spregnuti armiranobetonskom pločom. Osni razmak sanduka u poprečnom smjeru iznosi 4,0 m. Vijadukt se nalazi u horizontalnoj krivini vrlo malog radijusa (33,75 m) te je iz tog razloga za postupak izgradnje čelične raponske konstrukcije odabrana montaža dizalicama.

Objekt je u izgradnji.

Izrađena je projektna dokumentacija za vijadukt što uključuje:

    Glavni i izvedbeni građevinski projekt vijadukta,

    Projekt organizacije građenja,

    Projekt pomoćnih potpornih konstrukcija i skela.

Projektanti