Tempusprojekt

Kontakt

Rjazanski prospekt. Vijadukt – rampa koja skreće u desno

Rekonstrukcija čvorišta na križanju MKAD s Rjazanskim prospektom. Vijadukt – rampa koja skreće u desno prema centru Tip projekta: Mostovi i konstrukcije Država: Rusija

Rekonstrukcijom čvorišta na križanju MKAD-a s Rjazanskim prospektom predviđeno je izgradnja rampe za skretanje u desno s MKAD-a na Rjazanski Prospekt prema centru grada Moskve. U sklopu te rampe nalazi se i vijadukt koji prelazi preko Rjazanskog Prospekta, zapadno od MKAD-a. Čvorište se nalazi u jugoistočnom administrativnom okrugu grada Moskve „Byhino-Žulebino“.

Ukupna duljina vijadukta iznosi 178,1 m. Širina vijadukta iznosi 8,5 m.

Izrađena je projektna dokumentacija za vijadukt.

Rekonstrukcijom čvorišta na križanju MKAD-a s Rjazanskim prospektom predviđeno je izgradnja rampe za skretanje u desno s MKAD-a na Rjazanski Prospekt prema centru grada Moskve. U sklopu te rampe nalazi se i vijadukt koji prelazi preko Rjazanskog Prospekta, zapadno od MKAD-a. Čvorište se nalazi u jugoistočnom administrativnom okrugu grada Moskve „Byhino-Žulebino“.

Vijadukt se sastoji od šest raspona, od kojih je najveći raspona 31,9 m. Ukupna duljina vijadukta iznosi 178,1 m. Širina vijadukta iznosi 8,5 m. Rasponska konstrukcija se sastoji iz čeličnog roštilja (dva uzdužna nosača povezana poprečnim nosačima), čiji su uzdužni nosači spregnuti armiranobetonskom pločom. Razmak uzdužnih nosača iznosi 4,0 m. Obzirom na zahtjev da se za cijelo vrijeme izgradnje mora osigurati promet na prometnici ispod vijadukta, rasponi iznad prometnice (odnosno dio vijadukta koji se tlocrtno nalazi u pravcu) biti će izgrađeni metodom uzdužnog potiskivanja. Preostali dio, koji se nalazi u horizontalnoj krivini bit će montiran pomoću dizalica.

Objekt je u izgradnji.

Izrađena je projektna dokumentacija za vijadukt što uključuje:

    Glavni i izvedbeni građevinski projekt vijadukta,

    Projekt organizacije građenja,

    Projekt naguravanja čelične konstrukcije,

    Projekt pomoćnih potpornih konstrukcija i skela.

Projektanti