Tempusprojekt

Kontakt

Odvodnja i pročišćavanje oborinskih voda

Adler – Alpika servis
Kombinirana prometnica (autocesta i željeznička pruga)
Tip projekta: Geotehnika i hidrotehnika Država: Rusija

Za potrebe održavanja Zimskih olimpijskih igara 2014 u gradu Šočiju, planirana je izgradnja autoceste od zračne luke u gradu Adleru do Krasnaja Poljane odnosno do točke „Alpika Servis“. Autocesta Adler - „Alpika servis“ ukupne je duljine 45,6 km. Svi tehnički elementi ceste su određeni za brzinu od 100 km/h odnosno 60 km/h na izrazito teškim predjelima.

Autocesta je izrađena i puštena u promet neposredno prije Olimpijskih igara 2014.

Duž trase je projektiran sustav oborinske odvodnje i 21 separator.

Kombinirana prometnica (autocesta i željeznička pruga)

Za potrebe održavanja Zimskih olimpijskih igara 2014 u gradu Šočiju, planirana je izgradnja autoceste od zračne luke u gradu Adleru do Krasnaja Poljane odnosno do točke „Alpika Servis“. Autocesta Adler - „Alpika servis“ ukupne je duljine 45,6 km. Svi tehnički elementi ceste su određeni za brzinu od 100 km/h odnosno 60 km/h na izrazito teškim predjelima. Na dionici od km 27,1 do km 45,6 previđena su dva čvorišta, te pet spojnih cesta. U trasi se nalazi 12 mostova (duljine od 50 do 1200 m), te jedan most i nadvožnjak u čvorištu. Trasa autoceste prolazi kanjonom rijeke Mzimte te je na cijeloj dionici projektirano 3 km potpornih stijena (visine 4 - 10 m), te 2 km gabionskih zidova.

Svi projekti izrađeni su u skladu s postojećim propisima i preporukama (GOST i SNiP) u Ruskoj federaciji.

Autocesta je izrađena i puštena u promet neposredno prije Olimpijskih igara 2014.

Odvodnja i pročišćavanje oborinskih voda

Duž trase je projektiran sustav oborinske odvodnje s kolektorom profila od DN 400 mm do DN 1000 mm i 21 separator kapaciteta od 10,0 l/s do 60,0 l/s. Ukupna dužina zahvata je L = 18,5 km.

Projektanti