Tempusprojekt

Kontakt

Nadvožnjak Zvenigorodskij

Rekonstrukcija Zvenigorodskog nadvožnjaka na malom rotoru Moskovske željezničke pruge Tip projekta: Mostovi i konstrukcije Država: Rusija

Projekt rekonstrukcije uključuje rušenje postojećeg i izgradnju novog nadvožnjaka preko kolosijeka na Malom kolyce (rotoru) Moskovske zaobilazne željezničke pruge u gradu Moskva. Novi nadvožnjak se gradi sa sjeverne strane postojećeg nadvožnjaka koji spaja Silikatni proezd i 1 Magistralnu ulicu, u sjeverozapadnom administrativnom okrugu grada Moskve, oblasti "Horošovo - Mnjovnjiki".

Novi nadvožnjak bit će ukupne duljine 168,95 m, i imati će šest raspona. Širina nadvožnjaka iznosi 24,85 m. Na prilaznim rampama projektirani su potporni zidovi, tako da ukupna duljina zahvata iznosi nešto više od 420 m.

Izrađena je kompletna projektna dokumentacija za nadvožnjak i potporne konstrukcije na prilaznim rampama.

Projekt rekonstrukcije uključuje rušenje postojećeg i izgradnju novog nadvožnjaka preko kolosijeka na Malom kolyce (rotoru) Moskovske zaobilazne željezničke pruge u gradu Moskva. Novi nadvožnjak se gradi sa sjeverne strane postojećeg nadvožnjaka koji spaja Silikatni proezd i 1 Magistralnu ulicu, u sjeverozapadnom administrativnom okrugu grada Moskve, oblasti "Horošovo - Mnjovnjiki".

Novi nadvožnjak bit će ukupne duljine 168,95 m, i imati će šest raspona, od kojih je najveći raspon 39,1 m. Preko nadvožnjaka prelazi prometnica sa ukupno četiri prometna traka (po dva u svakom smjeru) i pješačka staza, tako da je širina nadvožnjaka 24,85 m. Na prilaznim rampama projektirani su potporni zidovi, tako da ukupna duljina zahvata iznosi nešto više od 420 m.

Rasponska konstrukcija nadvožnjaka podijeljena je u dvije dilatacije. U prvoj dilataciji od 5 raspona duljine 72,45 m, predviđena je monolitna armiranobetonska ploča debljine 90 cm. Ovaj tip rasponske konstrukcije na prvoj dilataciji odabran je iz razloga što se objekt na tom dijelu nalazi u horizontalnoj krivini malog radijusa. Rasponska konstrukcija na drugoj dilataciji projektirana je kao spregnuta, čelična roštiljna konstrukcija, čiji su glavni nosači spregnuti sa AB pločom. Čelični dio rasponske konstrukcije izvest će se metodom uzdužnog potiskivanja.

Zbog zahtjeva da se osigura neprekidan željeznički promet, kao i zbog ostalih prepreka i zahtjeva na samom gradilištu predviđeno je da se rasponska konstrukcija izvede pomoću uzdužnog i poprečnog potiskivanja.

Objekt je u izgradnji.

Izrađena je kompletna projektna dokumentacija za nadvožnjak i potporne konstrukcije na prilaznim rampama, što uključuje:

    Glavni i izvedbeni građevinski projekt nadvožnjaka i potpornih zidova,

    Projekt organizacije građenja,

    Projekt pomoćnih potpornih konstrukcija i skela,

    Projekt uklanjanja postojećeg nadvožnjaka

Projektanti