Tempusprojekt

Kontakt

Nadvožnjak Koptevskij

Rekonstrukcija Koptevskog nadvožnjaka na malom rotoru Moskovske željezničke pruge Tip projekta: Mostovi i konstrukcije Država: Rusija

Rekonstrukcija cestovnog prijelaza preko željezničke pruge obuhvaća izgradnju novog nadvožnjaka preko malog rotora Moskovske željezničke pruge, s prilaznim rampama, na ulici Klary Tsetkin, i uklanjanje postojećeg nadvožnjaka.

Uvjet je bio i da se osigura neprekidan željeznički promet, što je imalo bitan utjecaj na odabir konstrukcije i tehnologije izgradnje.

Nadvožnjak je dugačak 377 m, dok je duljina cijelog zahvata, sa uključenim potpornim konstrukcijama na pristupnim rampama 530 m.

Ukupna širina nadvožnjaka iznosi 16,2 m. Nadvožnjak se sastoji od ukupno devet raspona.

Izrađena je kompletna projektna dokumentacija za nadvožnjak i potporne konstrukcije na prilaznim rampama.

Rekonstrukcija cestovnog prijelaza preko željezničke pruge obuhvaća izgradnju novog nadvožnjaka preko malog rotora Moskovske željezničke pruge, s prilaznim rampama, na ulici Klary Tsetkin, i uklanjanje postojećeg nadvožnjaka.

Novi je nadvožnjak projektiran u neposrednoj blizini postojećeg, kako bi se osigurao neometan promet ulicom Klary Tsetkin u vrijeme izgradnje. Također, uvjet je bio i da se osigura neprekidan željeznički promet, što je imalo bitan utjecaj na odabir konstrukcije i tehnologije izgradnje.

Projektirani nadvožnjak dugačak je 377 m, dok je duljina cijelog zahvata, sa uključenim potpornim konstrukcijama na pristupnim rampama 530 m.

Preko nadvožnjaka prelaze dvije prometne trake i pješačka staza, tako da je ukupna širina nadvožnjaka 16,2 m. Nadvožnjak se sastoji od ukupno devet raspona i podijeljen je u tri dilatacije. Najveći je raspon između oslonaca N9 i N10 i iznosi 51,8 m.

Rasponska konstrukcija je spregnuta (roštiljna čelična konstrukcija čiji su glavni nosači spregnuti s betonskom kolničkom pločom), pri čemu su visine uzdužnih čeličnih nosača različite po dilatacijama i iznose 1,3 - 1,9 m. Debljina AB spregnute ploče u svim dilatacijama iznosi 27 cm.

Zbog zahtjeva da se osigura neprekidan željeznički promet, kao i zbog ostalih prepreka i zahtjeva na samom gradilištu predviđeno je da se rasponska konstrukcija izvede pomoću uzdužnog i poprečnog potiskivanja

Objekt je u izgradnji.

Izrađena je kompletna projektna dokumentacija za nadvožnjak i potporne konstrukcije na prilaznim rampama, što uključuje:

    Glavni i izvedbeni građevinski projekt nadvožnjaka i potpornih zidova,

    Projekt organizacije građenja,

    Projekt naguravanja čelične konstrukcije,

    Projekt pomoćnih potpornih konstrukcija i skela,

    Projekt uklanjanja postojećeg nadvožnjaka.

Projektanti