Tempusprojekt

Kontakt

Most Trebižat

Autoput na Koridoru Vc Poddionica: Mostar jug – Počitelj; LOT 6; Počitelj – Bijača (južna granica); LOT 7 Tip projekta: Mostovi i konstrukcije Država: Bosna i Hercegovina

Autoput na Koridoru Vc je dio transeuropske mreže kopnenih koridora. Trasa Koridora Vc kroz Bosnu i Hercegovinu dužine je oko 330 km. Proteže se prostorom s izrazitim prirodnim i prostornim ograničenjima.

Glavna trasa je projektirana s računskom brzinom 120 km/h. Na trasi su ukupno 44 objekta, 4 prateća uslužna objekta (PUO), čeoni cestarinski prolaz, centar za održavanje i kontrolu prometa te granični prijelaz.

Most Trebižat projektiran je kao dvojna građevina, duljine 365 m, odnosno 380 m, i širine 12,42 m. Rasponska konstrukcija je prednapregnuta armiranobetonska, sandučastog poprečnog presjeka promjenjive visine. Stupovi su armiranobetonski, osmerokutnih sandučastih presjeka. Masivni armiranobetonski upornjaci su plitko temeljeni na stijeni, dok su stupovi temeljeni na armiranobetonskim bunarima u stijeni. Rasponska konstrukcija promjenjive visine je građena po sistemu slobodne konzolne gradnje, dok je ostali dio izveden na fiksnoj skeli.

AUTOPUT NA KORIDORU Vc

Autoput na Koridoru Vc je dio transeuropske mreže kopnenih koridora koji povezuje centralni dio obale Jadranskog mora sa Budimpeštom. Trasa Koridora Vc kroz Bosnu i Hercegovinu dužine je oko 330 km, prolazi pravcem sjever - jug. Trasa predmetne autoceste je dio europske mreže s oznakom E73, na koridoru Vc i predstavlja okosnicu cestovne prometne infrastrukture u Bosni i Hercegovini. Proteže se prostorom s izrazitim prirodnim i prostornim ograničenjima (vrlo složen reljef, zone zaštite voda i prirode, rijeke, naseljenost, itd).

Poddionica: Mostar jug – Počitelj; LOT 6; Počitelj – Bijača (južna granica); LOT 7

Dionica autoputa projektirana je u teškom terenu. Osim glavne trase duljine 19,726 km (LOT 6) i 21,255 km (LOT 7), projektirani su čvorovi Počitelj s cestarinskim prolazom, Zvirovići s cestarinskim prolazom i Zvirići, 22 prelaganja, paralelni putevi, objekti, instalacije i oprema autoputa, te krajobrazno uređenje. Glavna trasa je projektirana s računskom brzinom 120 km/h. Na trasi je ukupno 44 objekta (5 tunela, 11 vijadukata i mostova te 26 prijelaza/prolaza i 2 prolaza za životinje). Projektirana su i 4 prateća uslužna objekta (PUO), čeoni cestarinski prolaz, centar za održavanje i kontrolu prometa te granični prijelaz, zajedno sa svim pratećim objektima. Posljednjih 10 kilometara od granice s Republikom Hrvatskom je izgrađeno i pušteno u promet.

Most Trebižat

Autocesta preko mosta Trebižat prelazi kanjon istoimene rijeke na maksimalnoj visini od cca 72 m. Most je projektiran kao dvojna građevina, tj. za svaki smjer autoceste zasebna građevina širine 12,42 m. Zbog promjenjive širine kanjona, te smjera i nagiba njegovih padina, lijevi i desni most imaju različite uzdužne dispozicije. Desni most je duljine 365 m i ima raspone 80 m + 120 m + 80 m + 50 m + 35 m, dok je lijevi most duljine 380 m i ima raspone 50 m + 80 m + 120 m + 80 m + 50 m. Kako bi se bolje uklopili u teren, glavni rasponi lijevog i desnog mosta su u pogledu izmaknuti za cca 5 m. Rasponska konstrukcija je prednapregnuta armiranobetonska, sandučastog poprečnog presjeka promjenjive visine od 6,8 m nad stupovima do 3,1 m u glavnim rasponima, te konstantne visine 3,1 m na prilaznom dijelu. Stupovi su armiranobetonski, osmerokutnih sandučastih presjeka, a visine im se kreću od 10,0 m do 59,5 m. Masivni armiranobetonski upornjaci su plitko temeljeni na stijeni, dok su stupovi temeljeni na armiranobetonskim bunarima u stijeni, promjera od 7,2 m do 9,0 m i dubine do 12,5 m. Na upornjake se nastavljaju potporni zidovi stepenasto promjenjive visine prilagođene geometriji terena. Rasponska konstrukcija promjenjive visine je građena po sistemu slobodne konzolne gradnje u segmentima duljine 5,0 m, a ostali dio je izveden na fiksnoj skeli. Most je dovršen, te je pušten u promet u jesen 2014. godine.

Projektanti