Tempusprojekt

Kontakt

Most Studenčica

Autoput na Koridoru Vc Poddionica: Mostar jug – Počitelj; LOT 6; Počitelj – Bijača (južna granica); LOT 7 Tip projekta: Mostovi i konstrukcije Država: Bosna i Hercegovina

Autoput na Koridoru Vc je dio transeuropske mreže kopnenih koridora. Trasa Koridora Vc kroz Bosnu i Hercegovinu dužine je oko 330 km. Proteže se prostorom s izrazitim prirodnim i prostornim ograničenjima.

Glavna trasa je projektirana s računskom brzinom 120 km/h. Na trasi su ukupno 44 objekta, 4 prateća uslužna objekta (PUO), čeoni cestarinski prolaz, centar za održavanje i kontrolu prometa te granični prijelaz.

Most Studenčica je projektiran kao dvojna građevina, duljine 555 m i širine 12,42 m. Rasponska konstrukcija je prednapregnuta armiranobetonska, sandučastog poprečnog presjeka promjenjive visine. Stupovi su armiranobetonski, osmerokutnih sandučastih poprečnih presjeka temeljeni na armiranobetonskim bušenim pilotima. Masivni armiranobetonski upornjaci su plitko temeljeni na stijeni. Rasponska konstrukcija promjenjive visine je građena po sistemu slobodne konzolne gradnje, a ostali dio je izveden na fiksnoj skeli.

AUTOPUT NA KORIDORU Vc

Autoput na Koridoru Vc je dio transeuropske mreže kopnenih koridora koji povezuje centralni dio obale Jadranskog mora sa Budimpeštom. Trasa Koridora Vc kroz Bosnu i Hercegovinu dužine je oko 330 km, prolazi pravcem sjever - jug. Trasa predmetne autoceste je dio europske mreže s oznakom E73, na koridoru Vc i predstavlja okosnicu cestovne prometne infrastrukture u Bosni i Hercegovini. Proteže se prostorom s izrazitim prirodnim i prostornim ograničenjima (vrlo složen reljef, zone zaštite voda i prirode, rijeke, naseljenost, itd).

Poddionica: Mostar jug – Počitelj; LOT 6; Počitelj – Bijača (južna granica); LOT 7

Dionica autoputa projektirana je u teškom terenu. Osim glavne trase duljine 19,726 km (LOT 6) i 21,255 km (LOT 7), projektirani su čvorovi Počitelj s cestarinskim prolazom, Zvirovići s cestarinskim prolazom i Zvirići, 22 prelaganja, paralelni putevi, objekti, instalacije i oprema autoputa, te krajobrazno uređenje. Glavna trasa je projektirana s računskom brzinom 120 km/h. Na trasi je ukupno 44 objekta (5 tunela, 11 vijadukata i mostova te 26 prijelaza/prolaza i 2 prolaza za životinje). Projektirana su i 4 prateća uslužna objekta (PUO), čeoni cestarinski prolaz, centar za održavanje i kontrolu prometa te granični prijelaz, zajedno sa svim pratećim objektima. Posljednjih 10 kilometara od granice s Republikom Hrvatskom je izgrađeno i pušteno u promet.

Most Studenčica

Autocesta preko mosta Studenčica prelazi dolinu istoimene riječice na maksimalnoj visini od cca 88 m. Most je projektiran kao dvojna građevina, tj. za svaki smjer autoceste zasebna građevina širine 12,42 m. Oba mosta su duljine 555 m i imaju raspone 70 m + 3 × 120 m + 80 m + 45 m. Rasponska konstrukcija je prednapregnuta armiranobetonska, sandučastog poprečnog presjeka promjenjive visine od 6,8 m nad stupovima do 3,1 m u glavnim rasponima, te konstantne visine 3,1 m na prilaznom dijelu. Stupovi su armiranobetonski, osmerokutnih sandučastih poprečnih presjeka, a visine im se kreću od 23,4 m do 81,3 m. Stupovi su na lijevoj padini i u dolini temeljeni na armiranobetonskim bušenim pilotima promjera 1,2 m i dubine do 22,5 m, međusobno povezanima naglavnicama, dok su na desnoj padini temeljeni na stijeni pomoću armiranobetonskih temeljnih stopa, pri čemu su stupovi glavnih raspona obaju mostova temeljeni na zajedničkim temeljima. Masivni armiranobetonski upornjaci su plitko temeljeni na stijeni. Rasponska konstrukcija promjenjive visine je građena po sistemu slobodne konzolne gradnje u segmentima duljine 5,0 m, a ostali dio je izveden na fiksnoj skeli. Most je dovršen, te pušten u promet u jesen 2014. godine.

Projektanti