Tempusprojekt

Kontakt

Most B097

Autocesta Morine – Merdare Dionice 1, 2, 3: Morine – Prizren - Suha Reka Tip projekta: Mostovi i konstrukcije Država: Kosovo

Autocesta Morine - Priština – Merdare dio je „Pravca 7“ međunarodne cestovne jezgre u jugoistočnoj Europi. „Pravac 7“ povezuje Kosovo s Albanijom (Paneuropski koridor VIII) prema jugu i Srbijom (Paneuropski koridor X) prema sjeveru.

Na dionicama 1, 2 i 3 postoji 10 većih mostova i vijadukata (32 - 556,10 m), 10 podvožnjaka i 14 nadvožnjaka, te 4 čvorišta (Morine, Prizren Jug, Prizren Sjever i Suha Reka).

Most se sastoji iz dvije građevine ukupne duljine L = 356,0 m s osnovnim rasponima od 40,0 m. Širina kolnika iznosi 10,50 m. Svaki se raspon sastoji od tri predgotovljena prednapeta uzdužna nosača sandučastog presjeka, koji su povezani kolničkom pločom. Sustav je niz slobodno poduprtih roštilja. Stupišta su sandučastog presjeka. Maksimalna visina stupa je 15,0 m. Upornjaci su projektirani kao okvirne konstrukcije s propuštenim nasipom.

Autocesta Morine – Merdare

Autocesta Morine (granica s Albanijom) - Priština – Merdare (granica s Srbijom), dio je „Pravca 7“ međunarodne cestovne jezgre u jugoistočnoj Europi. „Pravac 7“ povezuje Kosovo s lukom Drač u Albaniji (Paneuropski koridor VIII) prema jugu i Niš u Srbiji (Paneuropski koridor X) prema sjeveru. Autocesta predstavlja okosnicu cestovne prometne infrastrukture u državi.

Dionice 1, 2, 3: Morine – Prizren - Suha Reka

Na dionicama 1, 2 i 3 postoji 10 većih mostova i vijadukata (32 - 556,10 m), 10 podvožnjaka i 14 nadvožnjaka, te 4 čvorišta (Morine, Prizren Jug, Prizren Sjever i Suha Reka).

Dionice su izgrađene i puštene u promet.

Most B097

Most se sastoji iz dvije građevine, za svaki smjer posebna, ukupne duljine L = 356,0 m s osnovnim rasponima od 40,0 m. Širina kolnika na oba mosta je konstantna i iznosi 10,50 m.

Svaki se raspon sastoji od tri predgotovljena prednapeta uzdužna nosača sandučastog presjeka, koji su povezani kolničkom pločom. Sustav je niz slobodno poduprtih roštilja.

Stupišta su sandučastog presjeka 5,5x2,4 m, debljina stijenke 30 cm. Maksimalna visina stupa je 15,0 m. Upornjaci su projektirani kao okvirne konstrukcije s propuštenim nasipom. Most je izgrađeni i pušten u promet.

Projektanti