Tempusprojekt

Kontakt

Ključni projekti

Izbor projekata koje su izradili naši inženjeri

 • 1
  Studije financijsko-tržišne opravdanosti autocesta u Hrvatskoj; AC Bosiljevo - Dubrovnik,AC Bregana - Lipovac,AC Zagreb - Sisak,AC Rijeka - Rupa,AC Zagreb -Goričan,AC Beli Manastir - Osijek - Svilaj,AC Ploče - granica BiH,AC Permani - Križišće - Žuta Lokva,Rupa - Žuta Lokva - Dubrovnik; Hrvatska Studija
 • 2
  Kolnička konstrukcija; Aerodrom Mali Lošinj - rekonstrukcija i dogradnja uzletno sletne staze, manevarskih površina i nove putničke zgrade; Hrvatska Idejni projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt
 • 3
  Paralelni putevi i žičane ograde, prometni projekt; Aerodrom Mali Lošinj - rekonstrukcija i dogradnja uzletno sletne staze, manevarskih površina i nove putničke zgrade Idejni projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt
 • 4
  Uzletno sletna staza, staza za vožnju, stajanke, servisne prometnice i parkirališta; Aerodrom Mali Lošinj - rekonstrukcija i dogradnja uzletno sletne staze, manevarskih površina i nove putničke zgrade Idejni projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt
 • 5
  Aerodrom Mali Lošinj - rekonstrukcija i dogradnja uzletno sletne staze, manevarskih površina i nove putničke zgrade; Hrvatska Idejni projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt
 • 6
  Pristupne ceste; Arena; Zagreb, Hrvatska Ponudbena dokumentacija, Idejni projekt, Glavni projekt
 • 7
  COKP Vrgorac; Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: Ravča - Ploče; Hrvatska Glavni projekt
 • 8
  Čvorište Vrgorac; Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: Ravča - Ploče; Hrvatska Glavni projekt
 • 9
  Obilaznica Dusina; Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: Ravča - Ploče; Hrvatska Glavni projekt
 • 10
  PUO Dusina; Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: Ravča - Ploče; Hrvatska Glavni projekt
 • 11
  Putni prolaz Popovača; Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: Ravča - Ploče; Hrvatska Glavni projekt
 • 12
  Putni prolaz Crip; Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: Ravča - Ploče; Hrvatska Idejni projekt
 • 13
  Putni prijelazi i prolazi, paralelni putevi; Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: Ravča - Ploče; Hrvatska Glavni projekt
 • 14
  Spojna cesta D62 - Kotezi; Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: Ravča - Ploče; Hrvatska Idejni projekt
 • 15
  Studija utjecaja na okoliš; Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: Ravča - Ploče; Hrvatska Studija
 • 16
  ŽC 6208; Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: Ravča - Ploče; Hrvatska Glavni projekt
 • 17
  Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: Ravča - Ploče 1 (južna trasa); Hrvatska Idejni projekt
 • 18
  Glavna trasa, putni prolazi i prijelazi; Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: Ravča - Ploče 1 (južna trasa); Hrvatska Glavni projekt
 • 19
  CP Brinje i PČCP Jezerane; Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: Tunel Mala Kapela (jug) – Žuta Lokva; Hrvatska Tender dokumentacija
 • 20
  Glavna trasa; Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: Tunel Mala Kapela (jug) – Žuta Lokva; Hrvatska Stručna podloga za lokacijsku dozvolu
 • 21
  Koordinacija i provedba procedura upravnih postupaka (lokacijske dozvole) za građevine na trasi; Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: Tunel Mala Kapela (jug) – Žuta Lokva; Hrvatska
 • 22
  Nerazvrstane ceste Crnac, putni prijelaz Krpani; Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: Tunel Mala Kapela (jug) – Žuta Lokva; Hrvatska Izvedbeni projekt
 • 23
  PČCP Jezerane, PČCP Brinje i CP Brinje; Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: Tunel Mala Kapela (jug) – Žuta Lokva; Hrvatska Idejni projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt
 • 24
  Putni prijelazi i prolazi trase; Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: Tunel Mala Kapela (jug) – Žuta Lokva; Hrvatska Idejni projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt
 • 25
  PUO Jezerane, privremeni priključak D23 na autocestu u 1+100,00 km dionice IIIC1, PČCP Brinje; Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: Tunel Mala Kapela (jug) – Žuta Lokva; Hrvatska Glavni projekt, Izvedbeni projekt
 • 26
  Trasa i čvorište Brinje; Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: Tunel Mala Kapela (jug) – Žuta Lokva; Hrvatska Idejni projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt
 • 27
  Unutarnja odvodnja čvorišta Brinje; Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: Tunel Mala Kapela (jug) – Žuta Lokva; Hrvatska Idejni projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt
 • 28
  Vanjska odvodnja trase i čvorišta Brinje; Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: Tunel Mala Kapela (jug) – Žuta Lokva; Hrvatska Idejni projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt
 • 29
  Dionica IIIA3 i IIIB0, varijanta E; Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: tunel Mala Kapela (jug) - Žuta Lokva - Otočac; Hrvatska Idejno rješenje
 • 30
  Dionica IIIA3, 5 varijanti preko Žute Lokve; Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: tunel Mala Kapela (jug) - Žuta Lokva - Otočac; Hrvatska Idejno rješenje
 • 31
  Studija utjecaja na okoliš, dionica IIIA3 i IIIB0, varijanta E; Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: tunel Mala Kapela (jug) - Žuta Lokva - Otočac; Hrvatska Studija
 • 32
  Studija utjecaja na okoliš - Dionica IIIA3, 5 varijanti preko Žute Lokve; Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: tunel Mala Kapela (jug) - Žuta Lokva - Otočac; Hrvatska Studija
 • 33
  Studija utjecaja na okoliš - Dionica IIIA3, 5varijanti preko Stajničkog polja; Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: tunel Mala Kapela (jug) - Otočac; Hrvatska Studija
 • 34
  Dionica IIIA3, 5varijanti preko Stajničkog polja; Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: tunel Mala Kapela (jug) - Otočac; Hrvatska Idejno rješenje
 • 35
  Elaborat zaštite okoliša, dionica IIIB0, trasa po modificiranoj B varijanti; Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: Žuta Lokva - Otočac; Hrvatska
 • 36
  Financijsko-tržišna studija opravdanosti; Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: Bosiljevo - Sveti Rok; Hrvatska Studija
 • 37
  Studija utjecaja na okoliš; Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: Sveti Rok - Maslenica; Hrvatska Studija
 • 38
  Tunel Mala Kapela; Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: Josipdol - tunel Mala Kapela; Hrvatska Tender dokumentacija i glavni projekt požarne ceste tunel Mala Kapela (jug), CKP Mala Kapela i prilazne požarne ceste tunelu sa sjeverne strane
 • 39
  Čvor Rudine; Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: Doli - Dubrovnik; Hrvatska Idejni projekt
 • 40
  Nadvožnjak čvora Vrpolje; Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: Vrpolje - Prgomet; Hrvatska Izvedbeni projekt sanacije
 • 41
  Nadvožnjak čvor Vrpolje 92+046; Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: Vrpolje - Prgomet; Hrvatska Izvedbeni projekt
 • 42
  Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: Novigrad – Bosiljevo; Hrvatska Tender dokumentacija
 • 43
  Glavna trasa; Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: Novigrad – Bosiljevo; Hrvatska Glavni projekt
 • 44
  Prijelazi i prolazi; Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: Novigrad – Bosiljevo; Hrvatska Idejni projekt, Glavni projekt
 • 45
  Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: Karlovac - Novigrad; Hrvatska Tender dokumentacija
 • 46
  Glavna trasa; Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: Karlovac - Novigrad; Hrvatska Idejni projekt, Glavni projekt
 • 47
  Prijelazi i prolazi; Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: Karlovac - Novigrad; Hrvatska Idejni projekt, Glavni projekt
 • 48
  Izmjena trase; Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: Karlovac - Novigrad - Bosiljevo; Hrvatska Glavni projekt, Izvedbeni projekt
 • 49
  Studija utjecaja na okoliš; Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: Karlovac - Novigrad - Bosiljevo; Hrvatska Studija
 • 50
  Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: Karlovac - Novigrad - Bosiljevo; Hrvatska Idejno rješenje