Tempusprojekt

Kontakt

Ostale aktivnosti

Izbor projekata koje su izradili naši inženjeri

 • 1
  Akumulacija Benčići; Hrvatska Idejni projekt
 • 2
  Akumulacija Koritnjak - Projekt prvog punjenja akumulacije Koritnjak; Hrvatska Program
 • 3
  Akumulacija Dubovik Idejni projekt
 • 4
  Akumulacija Dabrovica Idejni projekt
 • 5
  Akumulacija Čitluk - Projekt tehničkih promatranja Glavni projekt
 • 6
  Akumulacija Opatovac - Projekt tehničkih promatranja Glavni projekt
 • 7
  Akumulacija Opatovac Glavni projekt
 • 8
  Akumulacija Polojac; Hrvatska Idejni projekt
 • 9
  HE Čakovec - Analiza uljnih opasnosti; Hrvatska Studija
 • 10
  HE Čakovec - Izvještaj o tehničkim promatranjima; Hrvatska Tehnička promatranja
 • 11
  HE Čakovec - Održavanje pokosa odvodnih jaraka i berme uz nasipe akumulacije; Hrvatska Izvedbeni projekt
 • 12
  HE Dubrava - Izvještaj o tehničkim promatranjima; Hrvatska Tehnička promatranja
 • 13
  HE Dubrava - Analiza uljnih opasnosti; Hrvatska Studija
 • 14
  HE Dubrava - Program razvoja informatizacije tehničkih promatranja - Postava koncepcije GIS-a; Hrvatska Studija
 • 15
  HE Dubrava - Deponij naplavina s ulazne građevine; Hrvatska Idejni projekt
 • 16
  HE Dubrava - Analize stabilnosti nasute brane; Hrvatska Projekt izvedenog stanja
 • 17
  HE Dubrava - Lijevi nasip akumulacije; Popravak zračnog pokosa nasipa akumulacija; Popravak odvodnih jaraka; Hrvatska Izvedbeni projekt
 • 18
  HE Dubrava - Praćenje punjenja jezera nakon popravka oštećenja nasipa, obrada rezultata tehničkih promatranja i izrada izvještaja o punjenju jezera; Hrvatska Idejni projekt
 • 19
  HE Dubrava - Obnova urušenog dijela nasipa akumulacije i oštećenog dijela ulazne građevina dovodnog kanala; Hrvatska Glavni projekt, Izvedbeni projekt, Projekt izvedenog stanja
 • 20
  HE Kraljevac - Projekt tehničkog promatranja; Hrvatska Glavni projekt
 • 21
  HE Lešće - Novelacija koncepcije tehničkog rješenja; Hrvatska Glavni projekt
 • 22
  HE Gojak - Sanacija dovodnog tunela; Hrvatska Glavni projekt, Izvedbeni projekt
 • 23
  HE Novo Virje - Modeli podzemnih voda; Hrvatska Idejni projekt
 • 24
  HE Novo Virje - Geotehnički istražni radovi, Sinteza istražnih radova; Hrvatska Idejni projekt
 • 25
  HE Ombla - Injekcijske zavjese; Hrvatska Idejni projekt
 • 26
  HE Ombla - Geotehničke analize stabilnosti pokosa pristupnih cesta injekcijskim galerijama; Hrvatska Idejni projekt
 • 27
  HE Peruća; Hrvatska Tehnička promatranja
 • 28
  HE Orlovac - Tlačni cjevovod; Hrvatska Tehnička promatranja
 • 29
  HE Orlovac - Sanacija dovodnog tunela; Hrvatska Glavni projekt
 • 30
  HE u Čečeniji (10 hidroelektrana); Republika Čečenija Programi istražnih radova
 • 31
  HE Podsused - Podloge za novelaciju elaborata utjecaja na okoliš; Hrvatska Idejno rješenje
 • 32
  HE Varaždin - Procjedne vode na prijelaznom dijelu dovodnog kanala; Hrvatska Elaborat
 • 33
  Izrada karata poplavne opasnosti i rizika - Poplavno područje rijeke Dunav; Hrvatska Studija
 • 34
  Izrada 3D modela 6 hidroelektrana u Čečeniji; Republika Čečenija
 • 35
  Katalog malih hidroelektrana Idejno rješenje
 • 36
  Predinvesticijska studija vjetroelektrana uz rijeku Dravu; Hrvatska Predinvesticijska studija - GIS prikazi i analize
 • 37
  Procjena rizika od poplava na području Like; Hrvatska Idejno rješenje
 • 38
  Procjena rizika od poplava na slivu Kupe; Hrvatska Studija
 • 39
  RAO - Odlagališta nisko i srednje radioaktivnog otpada; Hrvatska Investicijske podloge za izgradnju odlagališta
 • 40
  Retencija Vučkovec - Nasuta brana; Hrvatska Glavni projekt
 • 41
  Retencija/akumulacija Brušanka; Hrvatska Idejno rješenje
 • 42
  Retencija Piljevačka glava - Projekt tehničkih promatranja; Hrvatska Glavni projekt
 • 43
  Retencija Vučkovec - Evakuacijske građevine Glavni projekt
 • 44
  Retencija Glogovica Idejni projekt
 • 45
  Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog djelovanja voda - Slivno područje Lika; Hrvatska Studija