Tempusprojekt

Kontakt

Krajobrazna arhitektura

Izbor projekata koje su izradili naši inženjeri

 • 1
  Aerodrom Mali Lošinj - rekonstrukcija i dogradnja uzletno sletne staze, manevarskih površina i nove putničke zgrade; Hrvatska Idejni projekt - projekt krajobraznog uređenja, Izvedbeni projekt - projekt krajobraznog uređenja
 • 2
  Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: Ravča - Ploče, Spojna Cesta - Čvor Nikolac - D8; Hrvatska; dionica: Ravča - Ploče, Spojna Cesta - Čvor Nikolac - D8; Idejni projekt - projekt zaštite od buke
 • 3
  Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: Ploče - Interregionalni čvor Metković i i Interregionalni čvor Metković; Hrvatska Glavni projekt - projekt zaštite od buke
 • 4
  Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: Ravča - Ploče; Spojna Cesta Čvor Ploče - CP Karamatići (0+000) i dio spojne ceste do km 1+200; Hrvatska Glavni projekt - projekt zaštite od buke
 • 5
  Autocesta A1, Zagreb - Split - Dubrovnik; dionica: Ravča - Ploče (2 poddionice); Hrvatska Glavni projekt - projekt zaštite od buke
 • 6
  Autocesta A11, Zagreb - Sisak; dionica: Velika Gorica (jug) - Lekenik; Hrvatska Glavni projekt - projekt zaštite od buke
 • 7
  Autocesta A11, Zagreb - Sisak; dionica: Jakuševec - Velika Gorica (jug), od km - 0+280,00 do km 4+440,00; Hrvatska Glavni projekt - projekt zaštite od buke
 • 8
  Autocesta A11, Zagreb - Sisak; dionica: Jakuševec - Velika Gorica (jug), dio građevine od km 4+440 do km 6+300; Hrvatska Izvedbeni projekt - projekt zaštite od buke
 • 9
  Autocesta A5, Beli Manastir - Osijek - Bosna i Hercegovina Glavni projekt - projekt zaštite od buke
 • 10
  Autocesta A6, Rijeka - Zagreb; dionica: Orehovica - Kikovica; Čvor Čavle; Hrvatska Glavni projekt - projekt zaštite od buke
 • 11
  Autocesta A7, Rupa - Rijeka - Žuta Lokva; dionica: Novi Vinodolski - Senj; Hrvatska Idejni projekt - projekt zaštite od buke
 • 12
  Autocesta A8, Istarski ipsilon; dionica: Rogovići - Lupoglav; Faza 2b - dopuna na puni profil autoceste; poddionica: Rogovići - Ivoli; Hrvatska Glavni projekt - projekt krajobraznog uređenja
 • 13
  Autocesta A8, Istarski ipsilon; dionica: Rogovići - Lupoglav; Faza 2b - dopuna na puni profil autoceste, poddionica: Ivoli - Cerovlje; Hrvatska Glavni projekt - projekt krajobraznog uređenja
 • 14
  Autocesta Morine – Merdare; dionice 1, 2; Čvor Morine, Čvor Prizren jug, Čvor Prizren sjever, Čvor Suva Reka; Kosovo Glavni projekt - projekt krajobraznog uređenja
 • 15
  Autocesta Morine – Merdare; dionice 1, 2; Kosovo Rješenje zaštite od buke
 • 16
  Autoput Banja Luka - Doboj; dionica: Prnjavor - Doboj; Bosna i Hercegovina Projekt za dobijanje građevinske dozvole - Projekt hortikulture
 • 17
  Autoput na Koridoru Vc; LOT 5 (3 poddionice); Bosna i Hercegovina Glavni projekt - projekt zaštite od buke i projekat oblikovanja barijera
 • 18
  Autoput na Koridoru Vc; LOT 6 (3 poddionice); Bosna i Hercegovina Glavni projekt - projekt zaštite od buke i projekat oblikovanja barijera
 • 19
  Autoput na Koridoru Vc; LOT 7 (2 poddionice); Bosna i Hercegovina Glavni projekt - projekt zaštite od buke i projekat oblikovanja barijera
 • 20
  Autoput na Koridoru Vc; LOT 7; Bosna i Hercegovina Glavni projekt - projekt krajobraznog uređenja
 • 21
  Državna cesta D66, Sjeverna obilaznica Pule, 1. Faza; Hrvatska Glavni projekt - projekt zaštite od buke
 • 22
  Državna cesta D8; dionica: Sv.Kuzam - Križišće; Hrvatska Glavni projekt - projekt zaštite od buke, Izvedbeni projekt - projekt zaštite od buke
 • 23
  Elaborat zaštite okoliša Mravinačke kave; Hrvatska Izgradnja objekata na križanju željezničke pruge i državne ceste D432; Slavonski Brod, Hrvatska
 • 24
  Glavni projekt - projekt zaštite od buke Izgradnja Branimirove ulice s komunalnom infrastrukturom od Zavrtnice do Heinzelove ulice; Zagreb, Hrvatska
 • 25
  Glavni projekt - projekt krajobraznog uređenja Južna obilaznica grada Osijeka, dogradnja južnog kolnika; dionica: Koridor Vc - čvorište Tenjska; Hrvatska
 • 26
  Glavni projekt - projekt zaštite od buke, Izvedbeni projekt - projekt zaštite od buke Krajobrazno uređenje akumulacije Šumetlica; Hrvatska
 • 27
  Glavni projekt krajobraznog uređenja Nova obilaznica Zagreba; Zagreb, Hrvatska
 • 28
  Studija o utjecaju na okoliš - Poglavlje prometne buke Obilaznica opatijske rivijere; dionica: čvor Frančići - čvor Opatija jug; Hrvatska
 • 29
  Glavni projekt - projekt zaštite od buke Nova obilaznica Zagreba; dionica II: Čvor Horvati - Čvor Ivanić Grad; Hrvatska
 • 30
  Idejno rješenje - rješenje zaštite od buke Operativni plan intervencija u slučaju iznenadnog zagađenja na odlagalištu otpada Prudinec u Jakuševcu; Zagreb, Hrvatska
 • 31
  Rekonstrukcija dionice državne ceste D66, od km 0+928,46 do km 3+399,00 - sjeverna obilaznica grada Pule; Hrvatska Glavni arhitektonski projekt - projekt krajobraznog uređenja, Glavni projekt - projekt zaštite od buke
 • 32
  Rekonstrukcija - izgradnja južnog dijela ulice Remetinečki gaj (od ulice Jarušćica do Karlovačke ceste) s komunalnom infrastrukturom; Zagreb, Hrvatska Glavni projekt - projekt krajobraznog uređenja
 • 33
  Rekonstrukcija dijela Varšavske ulice; Zagreb, Hrvatska Glavni projekt - projekt krajobraznog uređenja
 • 34
  Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada „Šćeće“; Komiža, Hrvatska Elaborat za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš
 • 35
  Sanacija i zatvaranje s daljnjim odlaganjem otpada, odlagališta komunalnog otpada Ada; Hrvatska Studija o utjecaju na okoliš
 • 36
  Spojna Cesta Čvor Nikolac - D8; Hrvatska Studija o utjecaju na okoliš - Poglavlje prometne buke
 • 37
  Uređenje prostora ispred Upravne zgrade HE "Piva"; Opština Plužine, Crna gora Glavni pejsažno-arhitektonski projekt
 • 38
  Uređenje obalnog pojasa na području Općine Podstrana; Hrvatska Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
 • 39
  Vjetroelektrana Konavoska brda; Hrvatska Studija o utjecaju na okoliš - Poglavlje krajobraz i buka
 • 40
  Vjetroelektrana Oton - Bender; Hrvatska Studija o utjecaju na okoliš - poglavlje krajobraz
 • 41
  Vjetroelektrana Kozjak; Hrvatska Studija o utjecaju na okoliš - poglavlje krajobraz
 • 42
  Vjetroelektrana Svilaja; Hrvatska Studija o utjecaju na okoliš - poglavlje krajobraz
 • 43
  Željeznička pruga visoke učinkovitosti Državna granica (Botovo) - Zagreb - Rijeka; Sektor III: Hrvatski Leskovac - Karlovac - Krasica (Rijeka), dionica : Hrvatski Leskovac (Zagreb) - Drežnica; Hrvatska Studija o utjecaju na okoliš i glavna ocjena - Poglavlje prometne buke
 • 44
  Zaobilaznica Kotora; dionica oko Starog grada; Crna Gora Glavni projekt - projekt zaštite od buke