Tempusprojekt

Kontakt

Geotehnika i hidrotehnika

Izbor projekata koje su izradili naši inženjeri

 • 1
  Poboljšanje temeljnog tla uzletno sletne staze od km -0+260 do km 0+000 šljunčanim pilotima; Aerodrom Mali Lošinj - rekonstrukcija i dogradnja uzletno sletne staze, manevarskih površina i nove putničke zgrade; Hrvatska Izvedbeni geotehnički projekt
 • 2
  Aerodrom Mali Lošinj - rekonstrukcija i dogradnja uzletno sletne staze, manevarskih površina i nove putničke zgrade; Hrvatska Idejni geotehnički projekt, Glavni geotehnički projekt
 • 3
  Autocesta A1, Zagreb - Split- Dubrovnik; dionica: Benkovac - Pirovac; Hrvatska Istražni radovi, Glavni geotehnički projekt
 • 4
  Zid „Strikići“; Autocesta A1, Zagreb - Split- Dubrovnik; dionica: Dugopolje - Bisko; Hrvatska Izvedbeni projekt, Geotehnički projekt i građevinski projekt zaštite zasjeka za zid Strikići, projektantski nadzor
 • 5
  Objekti; Autocesta A1, Zagreb - Split- Dubrovnik; dionica: Josipdol - Tunel Mala Kapela; Hrvatska Glavni geotehnički projekt
 • 6
  Objekti na spojnoj cesti Gospić - autocesta; Autocesta A1, Zagreb - Split- Dubrovnik; dionica: Lički Osik - Sv. Rok; Hrvatska Geotehnički istražni radovi, Glavni geotehnički projekt
 • 7
  Objekti; Autocesta A1, Zagreb - Split- Dubrovnik; dionica: Lički Osik - Sv. Rok; Hrvatska Istražni radovi, Glavni geotehnički projekt
 • 8
  Glavna trasa od km 97+150 do km 98+350 te rampe BC3 i BC4 čvorišta Ploče uključivo sve objekte i tunele u trasi, unutrašnja i vanjska odvodnja, putni prijelazi i prolazi i paralelni putevi; Autocesta A1, Zagreb - Split- Dubrovnik; dionica: Ravča - Ploče; Hrvatska Glavni geotehnički projekt
 • 9
  Rampe BC1 i BC2 Čvorišta Ploče do CP Karametići (0+000) i dio spojne ceste do 1+200, premještanje državne ceste D62, uključivo sve objekte i tunele u trasi, čvorište Ploče, unutrašnju i vanjsku odvodnju, putne prijelaze i prolaze i paralelne ceste; Zaštita portalnih zasjeka ulaznih i izlaznih portala tunela „Puljani“, Zaštita portalnih zasjeka ulaznih i izlaznih portala tunela „Kobiljača“, Zaštita portalnih zasjeka ulaznih i izlaznih portala tunela „Mali Prolog“; Autocesta A1, Zagreb - Split- Dubrovnik; dionica: Ravča - Ploče; Hrvatska Izvedbeni geotehnički projekt
 • 10
  Stabilizacija odrona pokosa ulaznog predusjeka Tunela „Šubir“ od km 94+580 do km 94+620, dopuna projektnog rješenja; Autocesta A1, Zagreb - Split- Dubrovnik; dionica: Ravča - Ploče; od km 87+185 do km 97+150; Hrvatska Izvedbeni geotehnički projekt
 • 11
  Autocesta A1, Zagreb - Split- Dubrovnik; dionica: Ravča - Ploče; od km 87+185 do km 97+150; Hrvatska Geotehnički istražni radovi, Glavni geotehnički projekt
 • 12
  Autocesta A1, Zagreb - Split- Dubrovnik; dionica: Ravča - Ploče; od km 87+185 do km 98+350; Hrvatska Geotehnički istražni radovi, Glavni geotehnički projekt autoceste
 • 13
  Autocesta A1, Zagreb - Split- Dubrovnik; dionica: Ravča - Ploče, Spojna cesta Čvor „Ploče“-CP Karamatići; Hrvatska Glavni geotehnički projekt
 • 14
  Armirano betonski potporni zidovi u km 85+570 (duljine 180 m) i km 85+830 (duljine 200 m); Autocesta A1, Zagreb - Split- Dubrovnik; dionica: Ravča - Ploče 1 (Karamatići); Hrvatska Glavni građevinski projekt, Geotehnički projekt temeljenja potpornih zidova, zasijecanja padine i zaštite pokosa te izrada troškovnika zaštite pokosa
 • 15
  Izmjena trase autoceste od km 81+719,60 do km 83+125,85; Autocesta A1, Zagreb - Split- Dubrovnik; dionica: Ravča - Ploče 1 (Karamatići); Hrvatska Geotehnički istražni radovi, Glavni geotehnički projekt
 • 16
  Autocesta A1, Zagreb - Split- Dubrovnik; dionica: Ravča - Ploče 1 (Karamatići); Hrvatska Idejni geotehnički projekt, Izmjena glavnog geotehničkog projekta za izmjenjenu trasu
 • 17
  Autocesta A1, Zagreb - Split- Dubrovnik; dionica: Ravča - Ploče 1 (Karamatići) od km 87+185 do km 102+318; Hrvatska Glavni geotehnički projekt trase
 • 18
  PUO „Krka“; Autocesta A1, Zagreb - Split- Dubrovnik; dionica: Skradin - Šibenik; Hrvatska Izvedbeni geotehnički projekt
 • 19
  Vijadukt Mladine; Autocesta A1, Zagreb - Split- Dubrovnik; dionica: Šestanovac - Zagvozd; Hrvatska Glavni geotehnički projekt
 • 20
  Autocesta A1, Zagreb - Split- Dubrovnik; dionica: Šestanovac - Zagvozd; Hrvatska Geotehnički istražni radovi, Glavni geotehnički projekt
 • 21
  Autocesta A1, Zagreb - Split- Dubrovnik; dionica: Zagvozd - Ravča, Spojna cesta A1 (Čvor „Ravča“)-D8 (Drvenik)-I. Faza, Trasa od km 0+493,57 do km 0+780; Hrvatska Geotehnički istražni radovi, Glavni geotehnički projekt
 • 22
  Autocesta A1, Zagreb - Split- Dubrovnik; sektor: Maslenica - Split; dionica: Žuta Lokva - Otočac; Hrvatska Istražni radovi, Glavni geotehnički projekt
 • 23
  Autocesta A1, Zagreb - Split- Dubrovnik; sektor: Maslenica - Split; dionica: Skradin - Šibenik; Hrvatska Geotehnički istražni radovi, Glavni geotehnički projekt
 • 24
  Autocesta A1, Zagreb - Split- Dubrovnik; sektor: Šibenik - Ploče; dionica: Šestanovac - Zagvozd, spojna cesta Čvor „Zagvozd 2“ - Ž 6180; Hrvatska Geotehnički istražni radovi, Glavni geotehnički projekt trase i objekata
 • 25
  Objekti; Autocesta A2, Zagreb - Macelj; dionica: Gubaševo - Krapina; Hrvatska Glavni geotehnički projekt
 • 26
  Objekti; Autocesta A2, Zagreb - Macelj; dionica: Krapina - Macelj; Hrvatska Geotehnička istraživanja, Idejni geotehnički projekt, Glavni geotehnički projekt
 • 27
  Stabilizacija klizišta na lokaciji vijadukta Tkalci; Autocesta A2, Zagreb - Macelj; dionica: Krapina - Macelj; 4. dio od km 38+450 do km 41+668; Hrvatska Glavni geotehnički projekt
 • 28
  Autocesta A2, Zagreb - Macelj; dionica: Krapina - Macelj; 4. dio od km 38+450 do km 41+668; Hrvatska Glavni geotehnički projekt
 • 29
  Objekti; Autocesta A4, Zagreb - Goričan; Hrvatska Idejni geotehnički projekt
 • 30
  Autocesta A4, Zagreb - Goričan; dionica: Komin - Breznički Hum; Hrvatska Istražni radovi, Glavni geotehnički projekt, Izvedbeni geotehnički projekt
 • 31
  Autocesta A6, Rijeka - Zagreb, II faza - dopuna na puni profil autoceste; dionice: Kikovica - Oštrovica, Oštrovica - Vrata, Vrata - Delnice, Kupjak – Vrbovsko; Hrvatska Geotehnički istražni radovi, Glavni geotehnički projekt
 • 32
  Čvorište Novigrad; Autocesta A6, Zagreb - Rijeka; Hrvatska Glavni geotehnički projekt
 • 33
  Autocesta A7, Rupa - Rijeka - Žuta Lokva; dionica: Križišće - Novi Vinodolski; Hrvatska Program geotehničkih istražnih radova, Geotehnički projekt
 • 34
  Autocesta A7, Rupa - Rijeka - Žuta Lokva; dionica: Novi Vinodolski - Senj; Hrvatska Program geotehničkih istražnih radova, Geotehnički projekt
 • 35
  Vijadukt Žuta Lokva, podvožnjak Stubalj, podvožnjak Senj, podvožnjak Vratnik; Autocesta A7, Rupa - Rijeka - Žuta Lokva; dionica: Senj - Žuta Lokva; Hrvatska Glavni geotehnički projekt
 • 36
  Autocesta A7, Rupa - Rijeka - Žuta Lokva; dionica: Senj - Žuta Lokva; Hrvatska Geotehnički istražni radovi
 • 37
  Autocesta A9, Istarski Ipsilon; dionica: Vodnjan - Pula, 2. A faza izgradnje; Hrvatska Glavni geotehnički projekt
 • 38
  Autocesta A9, Istarski Ipsilon; dionica: Vodnjan - Pula; Hrvatska Istražni radovi, Glavni geotehnički projekt
 • 39
  Autocesta Morine - Merdare; Dionica 1: km 0-160-3+000; Kosovo Glavni geotehnički projekt, Glavni geotehnički projekt trase
 • 40
  Autocesta Morine - Merdare; dionice 1-2 i 3; Kosovo Glavni geotehnički projekt
 • 41
  Autocesta Morine - Merdare; dionice 1-2 km 3+000-12+560; Kosovo Glavni geotehnički projekt trase
 • 42
  Terramesh zid za nadvožnjak km 1+266, upornjak U1 i U3; Autocesta Morine - Merdare; dionice 1-2 km 3+000-12+560; Kosovo Izvedbeni geotehnički projekt
 • 43
  Bridge B902, Culvert C903, Underpass U901; Autocesta Morine - Merdare; dionice 9/10; Kosovo Glavni geotehnički projekt
 • 44
  Trasa 9.2/10.1; Autocesta Morine - Merdare; dionice 9/10; Kosovo Glavni geotehnički projekt trase
 • 45
  Autoput na Koridoru Vc; dionica: Mostar Sjever - Južna granica; Hrvatska Idejni geotehnički projekt
 • 46
  Autoput na Koridoru Vc; dionica: Počitelj - Bijača (južna granica); LOT7; Poddionica 1: od km 0+000 do km 11+000; Bosna i Hercegovina Glavni geotehnički projekt, Geotehnički istražni radovi, Program geotehničkih istražnih radova, izvještaj o provedenim geotehničkim istražnim radovima
 • 47
  Tunel „Šunja Glava“; Autoput na Koridoru Vc; dionica: Počitelj - Bijača (južna granica); LOT7; Poddionica 1: od km 0+000 do km 11+000; Bosna i Hercegovina Glavni geotehnički projekt
 • 48
  Autoput na Koridoru Vc; dionica: Počitelj - Bijača (južna granica); LOT7; poddionica 2: od km 11+000 do km 21+255; Bosna i Hercegovina Glavni geotehnički projekt, Geotehnički istražni radovi, Program geotehničkih istražnih radova, izvještaj o provedenim geotehničkim istražnim radovima
 • 49
  Podvožnjak Podgaj; Autoput na Koridoru Vc; dionica: Vlakovo - Lepenica; Bosna i Hercegovina Geotehnička izvedbena studija (misija 31), Izvedbeni geotehnički projekt podvožnjaka
 • 50
  Vijadukt Vlakovo; Autoput na Koridoru Vc; dionica: Vlakovo - Lepenica; Bosna i Hercegovina Geotehnička izvedbena studija (misija 31), Izvedbeni geotehnički projekt vijadukta