Tempusprojekt

Kontakt

Ključni projekti

Izbor projekata koje su izradili naši inženjeri

 • 251
  Studija ocjenjivanja potreba i optimalnih strategija održavanja i rehabilitiranja županijskih i lokalnih cesta Brodsko - posavske županije, pomoću računalnog programa HDM-4 (terenska mjerenja i obrada podataka); Hrvatska Studija
 • 252
  Studija ocjenjivanja potreba i optimalnih strategija održavanja i rehabilitiranja županijskih i lokalnih cesta Virovitičko - podravske županije, pomoću računalnog programa HDM-4 (terenska mjerenja i obrada podataka); Hrvatska Studija
 • 253
  Rekonstrukcija betonskog kolnika uzletno-sletne staze praga 05 i staze za vožnju A u Zračnoj luci Zagreb; Hrvatska Glavni projekt, Izvedbeni projekt
 • 254
  Tunel Ćićarija; Hrvatska Izrada troškovnika
 • 255
  Tunel Veliki Gložac; Hrvatska Projekt tehnologije izvođenja radova
 • 256
  Tunel Pećine; Hrvatska Projekt tehnologije izvođenja radova
 • 257
  Tipski projekt autobusnih stajališta s betonskom kolničkom konstrukcijom, Cemex Hrvatska - kolnička konstrukcija; Hrvatska Glavni projekt
 • 258
  Održavanje asfaltnog kolnika manevarske površine i stajanke Zračne luke Zagreb; Hrvatska Izvedbeni projekt
 • 259
  Projekt pojačanog održavanja kolničkih konstrukcija državnih cesta, 52 dionice, ukupne dužine 677 km (program Betterment II); Hrvatska
 • 260
  Nove kolničke konstrukcije u sklopu pogona za održavanje i popravak željezničkih vozila TŽV Gredelj; Hrvatska
 • 261
  Kombinirana (autocesta i željeznička pruga) prometnica Adler - Alpika servis; Rusija - Recenzija, kontrola projekta glavne trase autoceste i čvorišta Idejni projekt
 • 262
  Autocesta A4, Zagreb - Goričan; Dionica: Sveta Helena - Komin; Hrvatska Tender dokumentacija
 • 263
  Pravilnik o tehničkim elementima cesta izvan naselja; Hrvatska Pravilnik
 • 264
  Crne točke na cestovnoj mreži Republike Hrvatske; Hrvatska Studija sanacija
 • 265
  Rotor „Lapad stanica“; Dubrovnik, Hrvatska Idejni projekt
 • 266
  „Projektantsko-konsultantske usluge za potrebe HE PIVA u dijelu realizacija obaveza EPCG prema Opštini Plužine“; Crna Gora
 • 267
  Program rehabilitacije državnih cesta; Dionice: D2 (Most Plitvica - Koprivnica), D3 (Turčin - Novi Marof), D35 (Vidovec - Lepoglava); Hrvatska Studija opravdanosti ulaganja
 • 268
  4 podvožnjaka, Cesta Lupoglav - Cerovlje, Hrvatska Glavni projekt, Izvedbeni projekt
 • 269
  5 vijadukata; Autocesta A7, Rupa - Rijeka - Žuta Lokva; dionica: Novi Vinodolski - Senj; Hrvatska Idejni projekt, Glavni projekt
 • 270
  Akvadukt Pujina Jaruga; Autocesta A7, Rupa - Rijeka - Žuta Lokva; dionica: Novi Vinodolski - Senj; Hrvatska Idejni projekt
 • 271
  Akvadukti na Mini; Alžir Izvedbeni projekt
 • 272
  Arhitektonsko oblikovanje mosta kopno - otok Čiovo, Trogir, Hrvatska Idejno rješenje
 • 273
  Autokamp Kampor, Otok Rab, Hrvatska Glavni projekt, Izvedbeni projekt
 • 274
  Autosalon sa servisom „REMEX“ - prostorna rešetka, Tuzla, Bosna i Hercegovina Izvedbeni projekt
 • 275
  AVENUE MALL - izmjene konstrukcije krovišta, Zagreb, Hrvatska Izvedbeni projekt
 • 276
  Benziska postaja - čelična krovna konstrukcija, Bjelovar, Hrvatska Izrada nacrta čelične krovne konstrukcije
 • 277
  Centrifugirano armirano betonski stupovi za elektroenergetske mreže, Bosna i Hercegovina Izvedbeni projekt
 • 278
  Cestovni podvožnjak na trasi ceste M2, Magistralna cesta M2: Priština - Uroševac, Segment: raskrsnica na izlasku iz Prištine (Termokos) - pravac za Veternik, L=2 km, Kosovo Glavni projekt, Izvedbeni projekt
 • 279
  Crpna stanica Banija 2, Hrvatska Glavni projekt
 • 280
  Crpna stanica Drežnik, Hrvatska Glavni projekt
 • 281
  Crpna stanica Ljuba Glavni projekt
 • 282
  Crpna stanica Mostanje Glavni projekt
 • 283
  Crpna stanica OKO Glavni projekt
 • 284
  Crpna stanica Pavlomir Glavni projekt
 • 285
  Crpna stanica Stalije, Hrvatska Glavni projekt
 • 286
  Čvor Tromilj Konačni izvještaj o ispitivanju pokusnim opterećenjem
 • 287
  Dimnjak, Rafinerija INA, Sisak, Hrvatska Glavni projekt, Izvedbeni projekt
 • 288
  Domovinski most preko rijeke Save u Zagrebu te sjeverna i južna prilazna rampa Domovinskog mosta preko rijeke Save u Zagrebu, Hrvatska Nadzor
 • 289
  Donji most u Kaštel Žegarskom, Hrvatska Glavni projekt sanacije, Izvedbeni projekt sanacije
 • 290
  Dovodni melioracijski kanal za navodnjavanje Biđ-Bosutskog polja Izvedbeni projekt
 • 291
  DP Elektra - Zabok, nadogradnja upravne zgrade Izvedbeni projekt
 • 292
  Dva mosta na cesti Kota-Samarahan - Pendam, Malezija Projekt
 • 293
  Dva objekta u sklopu rekonstrukcije pruge Staro Petrovo Selo - Novska, Hrvatska Projekt
 • 294
  Đurmanec Konačni izvještaj o ispitivanju pokusnim opterećenjem
 • 295
  Elaborat mehaničke otpornosti i stabilnosti - krovna konstrukcija poslovnice Zagrebačke Banke, Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, Hrvatska Elaborat
 • 296
  Elaborat o pregledu s ocijenom stanja i prijedlogom daljnjih mjera mosta Čazma, Hrvatska Elaborat
 • 297
  Galerija Pajkov Vir, Autoput Veruša-Mateševo, Crna Gora Glavni projekt
 • 298
  Gradska arena Zenica, Zenica, Bosna i Hercegovina Izvedbeni projekt
 • 299
  Građevine na Istarskom Ipsilonu, Autocesta A8: Istarski ipsilon, dionica: Vranja - tunel Učka - portal Kvarner, Hrvatska Idejno rješenje, Idejni projekt
 • 300
  Hidrostanica Kostelsko Glavni projekt