Tempusprojekt

Kontakt

Ključni projekti

Izbor projekata koje su izradili naši inženjeri

 • 201
  Pristupne prometnice za trgovački centar Dioklecijan u poslovnoj zoni Bilice u Splitu; Hrvatska Idejni projekt
 • 202
  Čvor Zadreže, PUO Komarna, PUO Blaca; Pristupne ceste mostu Pelješac; Hrvatska Glavni projekt
 • 203
  Produžena Vrapčanska ulicu od raskrižja s Horvaćanskom cestom do raskrižja s Zagrebačkom cestom; Zagreb, Hrvatska Idejno rješenje, Idejni projekt
 • 204
  Produženje ulice Jaruščica; Zagreb, Hrvatska Idejni projekt
 • 205
  Prometne površine, odvodnja prometnih površina i kolničke konstrukcije - kolnička konstrukcija; Projekt zdrava hrana, I faza izgradnje; Hrvatska Glavni projekt
 • 206
  Prometne površine, vanjska i unutarnja odvodnja; Projekt zdrava hrana, I faza izgradnje; Jastrebarsko, Hrvatska Idejni projekt, Glavni projekt
 • 207
  Čvorište Plužine, planinski makadamski put za selo Brljevo; Projektantsko-konsultantske usluge za potrebe HE PIVA u dijelu realizacija obaveza EPCG prema Opštini Plužine; Crna Gora
 • 208
  Prometnica sa komunalnom infrastrukturom; Rekonstrukcija (proširenje) dijela Sarajevske ulice u Zagrebu s komunalnom infrastrukturom i tramvajskom prugom od Avenije Dubrovnik do Ranžirnog kolodovora; Zagreb, Hrvatska Glavni projekt
 • 209
  Prostorno prometna studija cestovno-željezničkog sustava šireg područja Zagreba; Hrvatska Studija
 • 210
  Rekonstrukcija denivelacije složenog raskrižja ulice Ljudevita Posavskog i Slavonske avenije; Zagreb, Hrvatska
 • 211
  Kolnička konstrukcija; Rekonstrukcija dionice državne ceste D66 od km 0+928,46 do km 3+399,00, Sjeverna obilaznica grada Pule; Etapa 1: čvor Šijana - čvor Pula, faza 1: čvor Šijana; Hrvatska Izvedbeni projekt
 • 212
  Kružni tok „Šijana“; Rekonstrukcija dionice državne ceste D66 od km 0+928,46 do km 3+399,00, Sjeverna obilaznica grada Pule; Etapa 1: čvor Šijana - čvor Pula, faza 1: čvor Šijana; Hrvatska Glavni projekt, Izvedbeni projekt
 • 213
  „Turbo“ kružno križanje Mercator; Rekonstrukcija dionice državne ceste D66 od km 0+928,46 do km 3+399,00, Sjeverna obilaznica grada Pule; Faza 2: Trasa ceste D66 od km 1+835,00 do km 3+399,00; Hrvatska Glavni projekt, Izvedbeni projekt, Novelacija glavnog projekta za ishođenje izmjene i dopune građevinske dozvole
 • 214
  „Turbo“ kružno križanje Peličeti; Rekonstrukcija dionice državne ceste D66 od km 0+928,46 do km 3+399,00, Sjeverna obilaznica grada Pule; Faza 2: Trasa ceste D66 od km 1+835,00 do km 3+399,00; Hrvatska Glavni projekt, Izvedbeni projekt, Novelacija glavnog projekta za ishođenje izmjene i dopune građevinske dozvole
 • 215
  Glavna trasa; Rekonstrukcija dionice državne ceste D66 od km 0+928,46 do km 3+399,00, Sjeverna obilaznica grada Pule; Faza 2: Trasa ceste D66 od km 1+835,00 do km 3+399,00; Hrvatska Glavni projekt, Izvedbeni projekt, Novelacija glavnog projekta za ishođenje izmjene i dopune građevinske dozvole
 • 216
  Južni priključak na kružno križanje „Peličeti“; Rekonstrukcija dionice državne ceste D66 od km 0+928,46 do km 3+399,00, Sjeverna obilaznica grada Pule; Faza 2: Trasa ceste D66 od km 1+835,00 do km 3+399,00; Hrvatska Izvedbeni projekt
 • 217
  Idejni projekt kao stručna podloga za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole; Rekonstrukcija dionice državne ceste D66 od km 0+928,46 do km 3+399,00, Sjeverna obilaznica grada Pule; Faza 2: Trasa ceste D66 od km 1+835,00 do km 3+399,00; Hrvatska Idejni projekt
 • 218
  Kolnička konstrukcija; Rekonstrukcija dionice državne ceste D66 od km 0+928,46 do km 3+399,00, Sjeverna obilaznica grada Pule; Faza 2: Trasa ceste D66 od km 1+835,00 do km 3+399,00; Hrvatska Glavni projekt
 • 219
  Novelacija glavnog projekta za ishođenje izmjene i dopune građevinske dozvole - kolnička konstrukcija; Rekonstrukcija dionice državne ceste D66 od km 0+928,46 do km 3+399,00, Sjeverna obilaznica grada Pule; Faza 2: Trasa ceste D66 od km 1+835,00 do km 3+399,00; Hrvatska Glavni projekt
 • 220
  Novelacija glavnog projekta za ishođenje izmjene i dopune građevinske dozvole; Rekonstrukcija dionice državne ceste D66 od km 0+928,46 do km 3+399,00, Sjeverna obilaznica grada Pule; Faza 2: Trasa ceste D66 od km 1+835,00 do km 3+399,00; Hrvatska
 • 221
  Oborinska odvodnja; Rekonstrukcija dionice državne ceste D66 od km 0+928,46 do km 3+399,00, Sjeverna obilaznica grada Pule; Faza 2: Trasa ceste D66 od km 1+835,00 do km 3+399,00; Hrvatska Glavni projekt, Izvedbeni projekt
 • 222
  Prelaganje postojećeg vodovoda; Rekonstrukcija dionice državne ceste D66 od km 0+928,46 do km 3+399,00, Sjeverna obilaznica grada Pule; Faza 2: Trasa ceste D66 od km 1+835,00 do km 3+399,00; Hrvatska Izvedbeni projekt
 • 223
  Privremena regulacija prometa pri izgradnji sjevernog kolnika; Rekonstrukcija dionice državne ceste D66 od km 0+928,46 do km 3+399,00, Sjeverna obilaznica grada Pule; Faza 2: Trasa ceste D66 od km 1+835,00 do km 3+399,00; Hrvatska Izvedbeni projekt
 • 224
  Priključak „Green garden“; Rekonstrukcija dionice državne ceste D66 od km 0+928,46 do km 3+399,00, Sjeverna obilaznica grada Pule; Faza 2: Trasa ceste D66 od km 1+835,00 do km 3+399,00; Hrvatska Izvedbeni projekt
 • 225
  Prometna signalizacija i oprema; Rekonstrukcija dionice državne ceste D66 od km 0+928,46 do km 3+399,00, Sjeverna obilaznica grada Pule; Faza 2: Trasa ceste D66 od km 1+835,00 do km 3+399,00; Hrvatska Glavni projekt, Izvedbeni projekt
 • 226
  Rekonstrukcija D66 od 1+835 do 3+399; Rekonstrukcija dionice državne ceste D66 od km 0+928,46 do km 3+399,00, Sjeverna obilaznica grada Pule; Faza 2: Trasa ceste D66 od km 1+835,00 do km 3+399,00; Hrvatska Glavni projekt
 • 227
  Sanitarna kanalizacija; Rekonstrukcija dionice državne ceste D66 od km 0+928,46 do km 3+399,00, Sjeverna obilaznica grada Pule; Faza 2: Trasa ceste D66 od km 1+835,00 do km 3+399,00; Hrvatska Izvedbeni projekt
 • 228
  Rekonstrukcija dionice državne ceste D66 od km 0+928,46 do km 3+399,00, Sjeverna obilaznica grada Pule; Faza 2: Trasa ceste D66 od km 1+835,00 do km 3+399,00; Hrvatska Novelacija glavnog projekta za ishođenje izmjene i dopune građevinske dozvole
 • 229
  Rekonstrukcija puta do sela Brljevo; Hrvatska Idejni projekt
 • 230
  Rekonstrukcija regionalne ceste Glamoč - Rore - Drvar; Dionica: Glavna trasa od 0+000 - 4+600; Bosna i Hercegovina Izvedbeni projekt
 • 231
  Rekonstrukcija državne ceste D8 u naselju Plano; Hrvatska Glavni projekt
 • 232
  Rekonstrukcija raskrižja Jadranske i Dubrovačke avenije u Zagrebu; Zagreb, Hrvatska Idejni projekt
 • 233
  Rekonstrukcija Slavonske i Zagrebačke avenije od Ulice Marijana Čavića do Puljske ulice; Zagreb, Hrvatska Idejno rješenje
 • 234
  Studija utjecaja na okoliš; Sjeverna obilaznica Pule; Hrvatska Studija
 • 235
  Spojna cesta čvor"Zagvozd 2" - Ž 6180; Hrvatska Idejni projekt
 • 236
  Spojna cesta Čvor Sitno - Čvor Prgomet - Čvor Vučevica - Konjsko; Dionica 2: Kevina jama (Ž6098) - Čvor Vučevica (od km 17+120 do km 24+700); I.poddionica km 22+733.99 do km 24+700.00; Hrvatska Glavni prometni projekt
 • 237
  Spojna cesta Most Krk - Jadranska turistička cesta (M2); Hrvatska Izvedbeni projekt
 • 238
  Spojne ceste između BC Vrbovec - Bjelovar s prometnicama oko Grada Bjelovara; Hrvatska Idejno rješenje
 • 239
  Kolnička konstrukcija; Zaobilaznica Kotora; Crna Gora
 • 240
  Zaobilaznica Bjelovara; Hrvatska Izvedbeni projekt
 • 241
  Glavna trasa željezničke pruge; Željeznička pruga visoke učinkovitosti Državna granica (Botovo) - Zagreb - Rijeka; Dionica: Josipdol - Rijeka, poddionica Skradnik - Ledenice; Hrvatska Idejni projekt
 • 242
  Glavna trasa željezničke pruge; Željeznička pruga visoke učinkovitosti Državna granica (Botovo) - Zagreb - Rijeka; Dionica: Josipdol - Rijeka; Hrvatska Idejno rješenje, Studija utjecaja na okoliš
 • 243
  Cestovni prijelazi preko željezničke pruge; Željeznička pruga visoke učinkovitosti Državna granica (Botovo) - Zagreb - Rijeka; Dionica: Josipdol - Rijeka; Hrvatska Idejno rješenje
 • 244
  Prethodna studija provedivosti investicijskog projekta; Željeznička pruga visoke učinkovitosti Državna granica (Botovo) - Zagreb - Rijeka; Dionica: Josipdol - Rijeka; Hrvatska Studija
 • 245
  Pojačano održavanje kolničke konstrukcije spoja staza za vožnju E i F u Zračnoj luci Zagreb; Hrvatska Izvedbeni projekt
 • 246
  Pojačano održavanje asfaltnog kolnika središnjeg dijela uzletno-sletne staze u Zračnoj luci Zagreb; Hrvatska Izvedbeni projekt
 • 247
  Pojačano održavanje kolničkih konstrukcija državnih cesta, 25 dionica, ukupne dužine 391 km (program Betterment I); Hrvatska
 • 248
  Studija „Gospodarenje županijskim i lokalnim cestama u Republici Hrvatskoj“; Hrvatska Studija
 • 249
  Studija ocjenjivanja potreba i optimalnih strategija održavanja i rehabilitiranja županijskih i lokalnih cesta Zadarske županije, pomoću računalnog programa HDM-4 (terenska mjerenja i obrada podataka); Hrvatska Studija
 • 250
  Studija ocjenjivanja potreba i optimalnih strategija održavanja i rehabilitiranja županijskih i lokalnih cesta Vukovarsko - srijemske županije, pomoću računalnog programa HDM-4 (terenska mjerenja i obrada podataka); Hrvatska Studija