Tempusprojekt

Kontakt

Ključni projekti

Izbor projekata koje su izradili naši inženjeri

 • 151
  Brza cesta Šibenik - Drniš - Knin - granica Bosne i Hercegovine; dionica: Tromilja - granica Bosne i Hercegovine; Hrvatska Idejno rješenje
 • 152
  Glavna trasa; Brza Saobraćajnica duž Crnogorskog primorja; dionica: Tunel Sozina - Stari Bar; Crna Gora Idejni projekt
 • 153
  Čvorište Sozina; Brza Saobraćajnica duž Crnogorskog primorja; dionica: Tunel Sozina - Stari Bar; Crna Gora Idejni projekt
 • 154
  Čvorišta; Brza Saobraćajnica duž Crnogorskog primorja; dionica: Tunel Sozina - Stari Bar; Crna Gora Idejni projekt
 • 155
  Brza Saobraćajnica duž Crnogorskog primorja; dionica: Tunel Sozina - Stari Bar; Crna Gora Idejni projekt
 • 156
  Kolnička konstrukcija; D 504 Ličko Petrovo Selo - Prijeboj; Hrvatska Izvedbeni projekt
 • 157
  Cesta Sveta Nedjelja - Dubovica; Otok Hvar, Hrvatska Glavni projekt
 • 158
  Centar Radeljević; Zaobalna gruška cesta; Dubrovnik, Hrvatska Idejno rješenje
 • 159
  Prelaganje; Državna cesta D 23; dionica: Križpolje - Brinje; Hrvatska Idejno rješenje, Građevinski projekt prelaganja
 • 160
  Elaborat prostorno - građevinske provjere trase; Državna cesta D42; dionica : Saborsko - Rakovica (D1); Hrvatska
 • 161
  Projekt rehabilitacije državnih cesta; dionica D2: most Plitvica - Koprivnica; Hrvatska
 • 162
  Beterment, rekonstrukcija; Državna cesta D517 Beli Manastir - Valpovo; Hrvatska
 • 163
  Cestovni promet; Elektrana na biomasu „Koprivnički Ivanec“; Hrvatska Idejni projekt, Glavni projekt
 • 164
  CKP Omiš; Državna cesta D8 Stobreč - Dugi Rat - Omiš; dionica: Dugi Rat - Omiš; Hrvatska Idejni projekt, Glavni projekt
 • 165
  Plato na lokaciji CKP Ravnice; Državna cesta D8 Stobreč - Dugi Rat - Omiš; dionica: Dugi Rat - Omiš; Omiš, Hrvatska Idejni projekt
 • 166
  Grad Dubrovnik; Hrvatska Prometna studija
 • 167
  Stručna ekspertiza; Glavni cestovni koridori Dubrovačko-neretvanske županije; Hrvatska
 • 168
  Grad Šibenik; Hrvatska Studija
 • 169
  Izbor optimalnog rješenja spoja brze ceste s prometnicama oko Grada Bjelovara; Hrvatska; Studija
 • 170
  Izbor optimalnog rješenja izrade cestovnog segmenta na potezu brze ceste Šibenik - Drniš - Knin - Strmica; Hrvatska Studija
 • 171
  Kružna saobraćajnica - faza 2; Kružna saobraćajnica u naselju Plužine; Crna Gora Glavni projekt
 • 172
  Kružna saobraćajnica - faza 1; Kružna saobraćajnica u naselju Plužine; Crna Gora Glavni projekt
 • 173
  Glavna trasa i čvorišta; Kombinirana (autocesta i željeznička pruga) prometnica Adler - Alpika servis; Etape 22,23,24 i 25; Rusija Idejni projekt, Glavni projekt
 • 174
  Kombinirana (autocesta i željeznička pruga) prometnica Adler - Alpika servis; Etape 22,23,24 i 25; Rusija Osnovno projektno rješenje i projekt
 • 175
  Kolnička konstrukcija; Magistralna cesta M2: Priština - Uroševac; Segment: Raskrsnica na izlasku iz Prištine (termokos) - Pravac za Veternik, L=2 KM; Kosovo Glavni projekt, Izvedbeni projekt
 • 176
  Rekonstrukcija raskrsnice na ulazu u naselju Plužine; Magistralni put M-18; Crna Gora Glavni projekt
 • 177
  Prilazne cesta i odvodnja; Međudržavni most preko rijeke Save kod Gradiške; Hrvatska Glavni projekt
 • 178
  Pristupne ceste; Lanište TZC; Zagreb, Hrvatska Ponudbena dokumentacija, Idejni projekt, Glavni projekt
 • 179
  Prometnice i prometne površine; Nadvožnjak u luci Ploče; Ploče, Hrvatska Idejni projekt, Glavni projekt
 • 180
  Prilazne ceste; Most kopno - otok Čiovo; Trogir, Hrvatska Idejni projekt, Glavni projekt
 • 181
  Čvorište Ivanić Grad 1; Nova zaobilaznica Zagreba; dionica II: Čvor Horvati - Čvor Ivanić Grad; Hrvatska Idejni projekt
 • 182
  Čvorište; Nova zaobilaznica Zagreba; dionica II: Čvor Horvati - Čvor Ivanić Grad; Hrvatska Idejno rješenje
 • 183
  Glavna trasa; Nova zaobilaznica Zagreba; dionica II: Čvor Horvati - Čvor Ivanić Grad; Hrvatska Idejno rješenje
 • 184
  Kolnička konstrukcija; Obilaznica Vrgorca; Hrvatska Glavni projekt
 • 185
  Kolnička konstrukcija; Obilaznice Velike Gorice na D-31 sa spojem na D-408 (Faza II) od km 1+244,86 do km 6+568,66; Hrvatska Glavni projekt
 • 186
  Glavna trasa; Obilaznica Grada Vukovara; poddionica od čvorišta „Vukovar Jug“ u km 7+620 do spoja na državnu cestu D2 Sotin u km 13+960; Hrvatska Glavni projekt
 • 187
  Glavna trasa; Obilaznica Grada Vukovara; poddionica od čvora „Bršadin Sjever“ (križanje sa D55) u km 2+980 do spoja na državnu cestu D2 Trpinjska cesta u km 6+400; Hrvatska Glavni projekt
 • 188
  3 čvorišta u dvije razine, 6 čvorišta u jednoj razini, 4 prijelaza, 1 prolaz; Obilaznica Grada Vukovara; dionice: Zapadna obilaznica, državna cesta; Južna obilaznica, brza cesta Glavni projekt
 • 189
  Obilaznica Grada Vukovara; Hrvatska Idejno rješenje
 • 190
  Studija utjecaja na okoliš; Obilaznica Grada Vukovara; Hrvatska Studija
 • 191
  Obilaznica grada Drniša; Hrvatska Idejno rješenje
 • 192
  Obilaznica Belog Manastira; Hrvatska Idejno rješenje
 • 193
  Studija utjecaja na okoliš; Obilaznica Belog Manastira; Hrvatska Studija
 • 194
  Obilaznica grada Opatije; Hrvatska Studija utjecaja na okoliš
 • 195
  Općina Lopar; Hrvatska Prometna studija i plan održive mobilnosti, Projekt prometnog sustava
 • 196
  Podzemna garaža; Poslovno-stambena zgrada Centar Bundek; Zagreb, Hrvatska Glavni prometni projekt
 • 197
  Priključna prometnica - Istočna obilaznica Velike Gorice - Zračna luka Zagreb;Zagreb, Hrvatska Glavni projekt
 • 198
  Sv.Petar Čvrstec, Bazna stanica VIPNet mreže; Prilaz na javnu cestu LC 26086; Hrvatska Glavni projekt
 • 199
  Prilazna cesta sa komunalnom infrastrukturom fakultetskom dobru Veterinarskog fakulteta Zagreb; Dugo Selo, Hrvatska Idejni projekt, Glavni projekt
 • 200
  Etapa I i II; Pristupne prometnice Degidovec s komunalnom infrastrukturom; Hrvatska Glavni projekt