Tempusprojekt

Kontakt

Optimizirana rješenja

Tempus svakom projektnom zadatku pristupa s ciljem optimizacije ukupnog projekta uvažavajući financijske interese naručitelja, stručni aspekt projekta, kao i rokove u kojima se očekuju najbolja projektna rješenja.

Pravodobna izrada projekta koja na optimalni način zadovoljava iskazane i očekivane zahtjeve naručitelja, kao i zakonske i stručne regulative i pravila, podrazumijeva:

  • prepoznavanje zahtjeva, potreba i očekivanja naručitelja i njihovo oblikovanje u projektnu dokumentaciju,
  • poznavanje i primjenu zakonske, normativne i druge obvezujuće regulative,
  • razumijevanje postignute razine zadovoljstva naručitelja u svakoj od faza projektiranja.