Tempusprojekt

Kontakt

Okoliš

Tempusovi projektanti veliki značaj poklanjaju okolišu i utjecaju koji na okoliš mogu prouzročiti projekti na kojima rade. U cilju standardiziranja svih projektnih rješenja uveden je standard ISO 14001– Upravljanje okolišem.

 

Tijekom projektiranja inženjeri se rukovode pravilom 3R: Reduce, Reuse, Recycle

smanjenje (Reduce):

  • prepreka u ekosustavu
  • utjecaja na vodene tokove i vegetaciju
  • utjecaja na tlo

ponovno korištenje (Reuse):

  • istog pomoćnog gradilišta, pogona, privremenih deponija, cesta
  • prirodnih osobina gradilišta – tla, vode, vegetacije
  • postojećih građevina

ponovna upotreba (Recycle):

  • oborinskih voda
  • materijala
  • otpada