Tempusprojekt

Kontakt

Integrirano projektiranje

Integrirani dizajn podrazumijeva kreiranje rješenja koja u svakom pogledu zadovoljavaju, ne samo funkcionalnost, stručne standarde, propise i financijske ciljeve, već imaju i visoki estetski nivo.

 

Izgradnja velikih infrastrukturnih projekata kakve projektira Tempus predstavlja vrlo ozbiljno zadiranje u prirodu što za posljedicu ima funkcionalne, ekološke i psihološko-vizualne promjene. Cilj je što ekonomičnije izgraditi što više kilometara autoceste i željeznice, a pri tome što manje ugroziti okoliš te učiniti da se objekt što bolje uklopi u prirodni ambijent. Tamo gdje je moguće, prilikom projektiranja se izbjegavaju visoki nasip i duboki usjeci, a trasa logično slijedi reljef i morfologiju terena.

 

Ništa manje pažnje se ne poklanja prilagodbi okolini u izgrađenom urbanom okolišu gdje se vrlo često rade dopunska oblikovanja poput: obrade kosina usjeka i nasipa, korištenje novih materijala, konstrukcija i geometrija potpornih konstrukcija, portali tunela te zaštitne barijere zvuka, svjetlosti i vjetra.