Tempusprojekt

Kontakt

Glavni i izvedbeni projekt kolničke konstrukcije

Autocesta Morine – Merdare Dionice 1, 2, 3: Morine – Prizren - Suha Reka; dionica 9: Priština Sjeverozapad - Priština Sjever Tip projekta: Prometnice Država: Kosovo

Autocesta Morine - Priština – Merdare dio je „Pravca 7“ međunarodne cestovne jezgre u jugoistočnoj Europi.

„Pravac 7“ povezuje Kosovo s Albanijom (Paneuropski koridor VIII) prema jugu i Srbijom (Paneuropski koridor X) prema sjeveru.

Na dionicama 1, 2 i 3 postoji 10 većih mostova i vijadukata (32 - 556,10 m), 10 podvožnjaka i 14 nadvožnjaka, te 4 čvorišta (Morine, Prizren Jug, Prizren Sjever i Suha Reka).

Na dionici 9 nalazi se 1 most (35,9 m), 1 podvožnjak i 6 nadvožnjaka, te čvorište Priština Sjever.

Projektom je obuhvaćen proračun prometnog opterećenja i svih kolničkih konstrukcija, te drugi zahtjevi.

Autocesta Morine – Merdare

Autocesta Morine (granica s Albanijom) - Priština – Merdare (granica s Srbijom), dio je „Pravca 7“ međunarodne cestovne jezgre u jugoistočnoj Europi. „Pravac 7“ povezuje Kosovo s lukom Drač u Albaniji (Paneuropski koridor VIII) prema jugu i Niš u Srbiji (Paneuropski koridor X) prema sjeveru. Autocesta predstavlja okosnicu cestovne prometne infrastrukture u državi.

Dionice 1, 2, 3: Morine – Prizren - Suha Reka; dionica 9: Priština Sjeverozapad - Priština Sjever

Na dionicama 1, 2 i 3 postoji 10 većih mostova i vijadukata (32 - 556,10 m), 10 podvožnjaka i 14 nadvožnjaka, te 4 čvorišta (Morine, Prizren Jug, Prizren Sjever i Suha Reka).

Na dionici 9 nalazi se 1 most (35,9 m), 1 podvožnjak i 6 nadvožnjaka, te čvorište Priština Sjever.

Sve dionice su izgrađene i puštene u promet.

Glavni i izvedbeni projekt kolničke konstrukcije

Proračun prometnog opterećenja i svih kolničkih konstrukcija - glavne trase autoceste, rampi i spojnih cesta čvorišta, kolnika svih objekata te svih ostalih cesta nižeg ranga koje su bile sastavni dio projekta.

Također, u projektu su specificirana tehnička svojstva i drugi zahtjevi te način osiguranja i kontrole kvalitete za građevne proizvode, mješavine i izvedene slojeve kolničkih konstrukcija.

Projektanti