Tempusprojekt

Kontakt

Autocesta Zapadna Europa – Zapadna Kina – glavni projekt

Tip projekta: Prometnice Država: Rusija

Tempus projekt izrađuje glavni projekt dijela autoceste Zapadna Europa – zapadna Kina kroz Rusku federaciju, ukupne duljine 1956 km. Projektna rješenja koja se primjenjuju imaju za cilj osigurati trajnost i kvalitetu objekata na autocesti kroz njen projektirani životni vijek.

Autocesta je projektirana kategorije 1B, s dvije vozne i jednom zaustavnom trakom za svaki smjer kretanja.

Tempus projekt izrađuje glavni projekt dijela autoceste Zapadna Europa – zapadna Kina kroz Rusku federaciju, ukupne duljine 1956 km. Projektna rješenja koja se primjenjuju imaju za cilj osigurati trajnost i kvalitetu objekata na autocesti kroz njen projektirani životni vijek.

Autocesta je projektirana kategorije 1B, s dvije vozne i jednom zaustavnom trakom za svaki smjer kretanja. Razdjelni pojas je širine 3 m. Mostovi, vijadukti, nadvožnjaci i podvožnjaci projektiraju se kao betonske predgotovljene ili monolitne konstrukcije. Organizacija gradilišta predviđa proizvodnju betona na licu mjesta koristeći područje otkupljenog zemljišta. Za most preko rijeke Volge, duljine 4160 m, odabrana je betonska varijanta koja se sastoji od tri konstruktivne cjeline: mosta preko glavnog korita rijeke Volge duljine 2040 m, vijadukta preko otoka duljine 1108 m i mosta preko sporednog korita rijeke Volge duljine 940 m. Svakih cca 45 km predviđena je izgradnja prometnog čvora radi spajanja autoceste na postojeću prometnu mrežu RF.

Projektanti