Tempusprojekt

Kontakt

AC Morine - Merdare

Dionice 1, 2, 3: Morine – Prizren - Suha Reka; dionica 9: Priština Sjeverozapad - Priština Sjever Tip projekta: Geotehnika i hidrotehnika Država: Kosovo

Autocesta Morine - Priština – Merdare dio je „Pravca 7“ međunarodne cestovne jezgre u jugoistočnoj Europi.

„Pravac 7“ povezuje Kosovo s Albanijom (Paneuropski koridor VIII) prema jugu i Srbijom (Paneuropski koridor X) prema sjeveru.

Na dionicama 1, 2 i 3 postoji 10 većih mostova i vijadukata (32 - 556,10 m), 10 podvožnjaka i 14 nadvožnjaka, te 4 čvorišta (Morine, Prizren Jug, Prizren Sjever i Suha Reka).

Na dionici 9 nalazi se 1 most (35,9 m), 1 podvožnjak i 6 nadvožnjaka, te čvorište Priština Sjever.

Projekt obuhvaća: programe geotehničkih istražnih radova, glavni geotehnički projekt trase, izvedbene projekte dva terramesh zida, glavni geotehnički projekt čvorišta Morine i glavne geotehničke projekte temeljenja podvožnjaka i propusta.

Autocesta Morine – Merdare

Autocesta Morine (granica s Albanijom) - Priština – Merdare (granica s Srbijom), dio je „Pravca 7“ međunarodne cestovne jezgre u jugoistočnoj Europi. „Pravac 7“ povezuje Kosovo s lukom Drač u Albaniji (Paneuropski koridor VIII) prema jugu i Niš u Srbiji (Paneuropski koridor X) prema sjeveru. Autocesta predstavlja okosnicu cestovne prometne infrastrukture u državi.

Dionice 1, 2, 3: Morine – Prizren - Suha Reka; dionica 9: Priština Sjeverozapad - Priština Sjever

Na dionicama 1, 2 i 3 postoji 10 većih mostova i vijadukata (32 - 556,10 m), 10 podvožnjaka i 14 nadvožnjaka, te 4 čvorišta (Morine, Prizren Jug, Prizren Sjever i Suha Reka).

Na dionici 9 nalazi se 1 most (35,9 m), 1 podvožnjak i 6 nadvožnjaka, te čvorište Priština Sjever.

Sve dionice su izgrađene i puštene u promet.

AC Morine - Merdare

Programi geotehničkih istražnih radova za dionice 1, 2 i 3 (duljine 34 km) te dionicu 9.2 (duljine 9,6 km).

Glavni geotehnički projekt trase dionice 1 duljine 12,6 km (na predmetnoj dionici projektirani su usjeci dubine veće od 60 m).

Izvedbeni projekti dva terramesh zida.

Glavni geotehnički projekt čvorišta Morine u kojem su projektirani zonirani nasipi.

Glavni geotehnički projekti temeljenja podvožnjaka U901, mosta B902 i propusta C903 na dionici 9.2.

Glavni geotehnički projekt trase dionice 9.2., dionice 10.1. i čvorišta Priština sjever.

Projektanti